Lietuvos bankas

Kas ketvirtį skelbiame ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke statistiką, o kartą per metus – apžvalgą, kurioje nagrinėjame svarbiausias ginčų nagrinėjimo tendencijas.

[[#ex]]

Ginčų nagrinėjimo statistika

Per 45 kalendorines dienas pasibaigus ketvirčiui, paskelbiame ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke statistiką. Čia rasite informaciją apie tai, kiek gavome kreipimųsi per ketvirtį, kiek nagrinėjome ginčų ir kokia jų baigtis. Taip pat sužinosite, su kokiais finansų rinkos dalyviais vyko ginčai ir dėl kokių produktų ar paslaugų.

2017         I ketv. (25.8 KB )
2016     III ketv. (308.4 KB ) II ketv. (313.7 KB ) I ketv. (55.8 KB )
2015 2015 (42.5 KB ) IV ketv. (43 KB ) III ketv. (42.5 KB ) II ketv. (42 KB ) I ketv. (255.2 KB )
2014 2014 (256 KB ) IV ketv. (255.3 KB ) III ketv. (255.6 KB ) II ketv. (248.1 KB ) I ketv. (255.6 KB )
2013 2013 (251.8 KB )   III ketv. (250.9 KB ) II ketv. (237.3 KB ) I ketv. (52.7 KB )
2012 2012 (44.7 KB ) IV ketv. (43.3 KB ) III ketv. (286.3 KB ) II ketv. (205.6 KB ) I ketv. (52.2 KB )

Vartojimo ginčų sprendimų ataskaitos

Kiekvienais metais iki kovo 30 d. paskelbiame vartojimo ginčų sprendimų ataskaitą. Čia pateikta ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke statistika ir pagrindinės ginčų, suskirstytų pagal sektorius, tendencijos.

[[#ex]]

Ginčų nagrinėjimo apžvalgos

Kiekvienais metais iki kovo 30 d. paskelbiame Lietuvos banke nagrinėtų ginčų apžvalgą. Joje pateikiame apibendrintą informaciją apie Lietuvos banke nagrinėtus ginčus ir dėl jų priimtus sprendimus, daugiausia dėmesio skiriame ginčams, kurie yra reikšmingi formuojant ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke praktiką.

4626_623e50b12811b5d3074b2b3628f72157.png
Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo apžvalga (2016)
2016-12-31
0
1353_636ce477d87953f2881fdd37e10d63d2.png
Ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke apžvalga (2015)
2016-04-19
0
Uždaryti aprašymą

Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo apžvalga (2016)

Apžvalgoje pateikiama apibendrinta informacija apie Lietuvos banke nagrinėtus ginčus. Apžvalga rengiama kartą per metus.

Uždaryti aprašymą

Ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke apžvalga (2015)

Apžvalgoje pateikiama apibendrinta informacija apie Lietuvos banke nagrinėtus ginčus. Apžvalga rengiama kartą per metus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-25