Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 20 Data 2012-06-14
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB Click2Sell
Įmonės kodas 300110581
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
pinigų perlaidos 2012-06-14 03-129 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas 2012-06-14 03-129 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS