Lietuvos bankas

Įmonės kodas - 110076645

LEI kodas - 549300YR36DTW4GUQM64

Licencijų sąrašas - Draudimo veiklos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė

Kategorija - Draudimo įmonės, licencijuotos LR

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 268 15 55, Faks. Nr. (8 5) 268 15 56

El. paštas: draudimas@seb.lt

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2016-05-05 gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2016-09-28 gyvybės draudimas Netinkamas informacijos atskleidimas, reklama
2017-11-16 gyvybės draudimas Kita
2016-10-05 gyvybės draudimas Kita
2016-11-09 gyvybės draudimas Kita