Lietuvos bankas

Finansų maklerio licencija

[[#ex]]

Finansų maklerio licencija

Asmuo, pretenduojantis gauti finansų maklerio licenciją, turi išlaikyti Lietuvos banko surengtą egzaminą.
Finansų maklerio licencija negali būti išduodama asmeniui, kuris nėra nepriekaištingos reputacijos.


Įstatymų nustatyti terminai

Apie finansų maklerio licencijos išdavimą arba galiojimo panaikinimą Lietuvos bankas paskelbia viešai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.


Maklerio licencijos mokestis

Už finansų maklerio kvalifikacinį egzaminą (valstybės rinkliava mokama prieš egzaminą ir tik gavus patvirtinimą apie pretendento įtraukimą į laikančiųjų sąrašus) mokamas toks mokestis:

  • už egzaminą finansų maklerio prekybininko kvalifikacijai įgyti ar patikrinti – 28 Eur;
  • už egzaminą finansų maklerio konsultanto kvalifikacijai įgyti ar patikrinti – 57 Eur;
  • už finansų maklerio egzaminą generalinei licencijai gauti – 87 Eur.

Už licencijos (prekybininko, konsultanto ar generalinės) išdavimą mokama 14 Eur valstybės rinkliava.  Už licencijos išdavimą valstybės rinkliava mokama išlaikius finansų maklerio egzaminą.

*Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, pakeisto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. Nr. 1442 nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimai.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI) mokėjimų duomenys:

  • Įmokų kodai;
  • Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos.

Daugiau informacijos rasite apsilankę VMĮ interneto tinklalapyje: https://www.vmi.lt.


Įstatymai ir teisės aktai, reglamentuojantys finansų maklerių veiklą ir licencijavimą

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-25