Lietuvos bankas
Kategorija
Serija
Tema
Tikslinė auditorija
Metai
Iš viso rezultatų 169
3820_85bfbb5f4b3fd70781c32440328f3c4e.png
Ekonomikos biuletenis (2017 m. Nr. 1)
2017 Vasaris
0
3821_1bc722f34ade778d53e39deff97e0da5.png
Ekonomikos biuletenis (2016 m. Nr. 8)
2016 Gruodis
0
3822_e9e92551848e289139d04b5d4b513799.png
Ekonomikos biuletenis (2016 m. Nr. 7)
2016 Lapkritis
0
3823_35c9cf1d2e4f802f4708e5d38cb6d3ac.png
Ekonomikos biuletenis (2016 m. Nr. 6)
2016 Rugsėjis
0
3824_1b79c2e6a308af92db6d30fe5c103c59.png
Ekonomikos biuletenis (2016 m. Nr. 5)
2016 Rugpjūtis
0
3825_1f91e0e7c6248f0766abd1db34c1676d.png
Ekonomikos biuletenis (2016 m. Nr. 4)
2016 Birželis
0
3810_fd8bdb7cee41c700de0e3e1279492a7b.png
Pranešimas apie konvergenciją (2016 m. birželis)
2016 Birželis
0
3826_06255dd52e2e9b498297c6d52044dd97.png
Ekonomikos biuletenis (2016 m. Nr. 3)
2016 Gegužė
0
3830_d5ee5fbb5febdf6b026b9fcf55790c89.png
Ekonomikos biuletenis (2015 m. Nr. 7)
2016 Gegužė
0
3798_8e51c0ff487ded2e6bf9c1306fcfe137.png
ECB metų ataskaita (2015)
2016 Balandis
0
3827_4f524ecb2e90c689853df1add8ac006e.png
Ekonomikos biuletenis (2016 m. Nr. 2)
2016 Balandis
0
3828_c07c1914ae03f3e6fbe06f48b3efae1d.png
Ekonomikos biuletenis (2016 m. Nr. 1)
2016 Vasaris
0
Uždaryti aprašymą

Ekonomikos biuletenis (2017 m. Nr. 1)

Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po pinigų politikos posėdžių kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonoje. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.

Uždaryti aprašymą

Ekonomikos biuletenis (2016 m. Nr. 8)

Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB Valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po susitikimų dėl pinigų politikos kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonoje. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.

Uždaryti aprašymą

Ekonomikos biuletenis (2016 m. Nr. 7)

Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB Valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po susitikimų dėl pinigų politikos kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonoje. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.

Uždaryti aprašymą

Ekonomikos biuletenis (2016 m. Nr. 6)

Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB Valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po susitikimų dėl pinigų politikos kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonoje. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.

Uždaryti aprašymą

Ekonomikos biuletenis (2016 m. Nr. 5)

Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB Valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po susitikimų dėl pinigų politikos kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonoje. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.

Uždaryti aprašymą

Ekonomikos biuletenis (2016 m. Nr. 4)

Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB Valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po susitikimų dėl pinigų politikos kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonoje. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.

Uždaryti aprašymą

Pranešimas apie konvergenciją (2016 m. birželis)

Rengdamas šį pranešimą apie konvergenciją, ECB vykdo Sutarties 140 straipsnio reikalavimą ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba valstybės narės, kuriai taikoma išimtis, prašymu pranešti Europos Sąjungos Tarybai „apie pažangą, padarytą valstybėms narėms, kurioms taikoma išimtis, vykdant savo įsipareigojimus Ekonominei ir pinigų sąjungai sukurti“.

Uždaryti aprašymą

Ekonomikos biuletenis (2016 m. Nr. 3)

Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB Valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po susitikimų dėl pinigų politikos kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonoje. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.

Uždaryti aprašymą

Ekonomikos biuletenis (2015 m. Nr. 7)

Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB Valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po susitikimų dėl pinigų politikos kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonoje. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.

Uždaryti aprašymą

ECB metų ataskaita (2015)

Ataskaitoje pristatoma Europos centrinių bankų sistemos veikla ir Eurosistemos pinigų politikos įgyvendinimas, ECB metinės finansinės ataskaitos, priimti teisiniai dokumentai.

Uždaryti aprašymą

Ekonomikos biuletenis (2016 m. Nr. 2)

Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB Valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po susitikimų dėl pinigų politikos kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonoje. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.

Uždaryti aprašymą

Ekonomikos biuletenis (2016 m. Nr. 1)

Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB Valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po susitikimų dėl pinigų politikos kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonoje. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.

1 2 3 4 ... 15