Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Paveikslas
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip
Bendrasis vidaus produktas 2017 m. I ketv. 3,9 % atsisiųsti (28.9 KB )
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2017 m. balandžio mėn. 3,8 % atsisiųsti (37 KB )
Pramonės produkcija 2017 m. balandžio mėn. 1,8 % atsisiųsti (27.4 KB )
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos 2017 m. balandžio mėn. –2,8 % atsisiųsti (34.1 KB )
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis 2017 m. kovo mėn. 19,5 % atsisiųsti (37 KB )
Prekių importas galiojusiomis kainomis 2017 m. kovo mėn. 16,3 % atsisiųsti (34.1 KB )
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2017 m. balandžio mėn. 3,5 % atsisiųsti (33.3 KB )
Darbo užmokestis 2017 m. I ketv. 9,3 % atsisiųsti (20.9 KB )
Eksportuotų prekių kainų indeksas 2017 m. kovo mėn. 8,1 % atsisiųsti (33.1 KB )
Importuotų prekių kainų indeksas 2017 m. kovo mėn. 6,9 % atsisiųsti (31.1 KB )
Darbo rinka
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga 2017 m. I ketv. 8,0 % atsisiųsti (24.8 KB )
Užimtieji (pokytis per metus) 2017 m. I ketv. –0,4 % atsisiųsti (34 KB )
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma 2016 m. IV ketv. 0,3 % atsisiųsti (22.6 KB )
Valdžios sektoriaus skola 2016 m. IV ketv. 40,2 % atsisiųsti (26.6 KB )

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-01