Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Paveikslas
Ekonominis aktyvumas pokytis per metus palyginamosiomis kainomis, jei nenurodyta kitaip
Bendrasis vidaus produktas 2017 m. II ketv. 4,0 % atsisiųsti (28.7 KB )
Mažmeninė prekyba, neįskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą 2017 m. birželio mėn. 3,9 % atsisiųsti (37.1 KB )
Pramonės produkcija 2017 m. liepos mėn. 4,1 % atsisiųsti (27.3 KB )
Apdirbamosios gamybos produkcija, neįskaitant rafinuotų naftos produktų gamybos 2017 m. liepos mėn. 1,7 % atsisiųsti (34.1 KB )
Prekių eksportas galiojusiomis kainomis 2017 m. birželio mėn. 22,6 % atsisiųsti (37.1 KB )
Prekių importas galiojusiomis kainomis 2017 m. birželio mėn. 11,2 % atsisiųsti (34.3 KB )
Kainos ir sąnaudos pokytis per metus
Infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI) 2017 m. liepos mėn. 4,1 % atsisiųsti (33.5 KB )
Darbo užmokestis 2017 m. II ketv. 8,7 % atsisiųsti (21.1 KB )
Eksportuotų prekių kainų indeksas 2017 m. birželio mėn. 2,1 % atsisiųsti (32.4 KB )
Importuotų prekių kainų indeksas 2017 m. birželio mėn. 1,8 % atsisiųsti (32.2 KB )
Darbo rinka
Nedarbo lygis palyginti su darbo jėga 2017 m. II ketv. 7,0 % atsisiųsti (24.8 KB )
Užimtieji (pokytis per metus) 2017 m. II ketv. –0,4 % atsisiųsti (33.9 KB )
Valdžios sektoriaus finansai palyginti su paskutinių keturių ketvirčių BVP
Valdžios sektoriaus balansas paskutinių keturių ketvirčių suma 2017 m. I ketv. 0,7 % atsisiųsti (23 KB )
Valdžios sektoriaus skola 2017 m. I ketv. 39,3 % atsisiųsti (27.4 KB )

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-05