Lietuvos bankas

Du kartus per metus – birželį ir gruodį – skelbiame „Lietuvos ekonomikos apžvalgą“, Lietuvos banko leidinį, kuriame nagrinėjamame pagrindinių ekonominių ir finansinių rodiklių, pavyzdžiui, BVP, darbo rinkos, kainų, viešųjų finansų ir skolinimo kaitą Lietuvoje. Apžvalgoje taip pat pateikiame ekonomines prognozes. Leidinio intarpuose ir prieduose išsamiau nagrinėjame Lietuvai aktualias ekonomines temas.

[[#ex]]

Lietuvos ekonomikos apžvalga (2017 m. birželio mėn.)

 • Visas leidinys (atsisiųsti (1.4 MB ))
 • Lietuvos ekonomikos raida ir perspektyvos (atsisiųsti (53.5 KB ))
 • Tarptautinė aplinka (atsisiųsti (147.7 KB ))
 • Eurosistemos pinigų politika (atsisiųsti (252.5 KB ))
 • Realusis sektorius (atsisiųsti (155.7 KB ))
 • Darbo rinka (atsisiųsti (124.8 KB ))
 • Išorės sektorius (atsisiųsti (114.5 KB ))
 • Kainos ir sąnaudos (atsisiųsti (145.2 KB ))
 • Ekonomikos finansavimas (atsisiųsti (130.1 KB ))
 • Valdžios sektoriaus finansai (atsisiųsti (103.9 KB ))
 • 1 priedas. Darbo našumo Lietuvoje išskaidymas, atsižvelgiant į dirbtų valandų pokyčius pagal ekonomines veiklas (atsisiųsti (343.9 KB ))
 • 2 priedas. Gyventojų skaičiaus ir darbo jėgos ilgojo laikotarpio prognozės (atsisiųsti (265 KB ))
 • 3 priedas. Namų ūkių finansinio turto apžvalga (atsisiųsti (161.4 KB ))
 • Apžvalgos vertinimo anketa (atsisiųsti (87 KB ))

Trumpas Lietuvos ekonominės raidos pristatymas

Pristatyme aprašomos pagrindinės Lietuvos ekonominės tendencijos ir naujausios prognozės.

Naujausias pristatymas (pdf (752.9 KB )).
2017 m. birželio mėn.

[[#ex]]

Leidiniai ir pristatymai

Daugiau
2017.06.19 LEA virselis LT_Page_1.jpg
Lietuvos ekonomikos apžvalga (2017 m. birželis)
2017-06-19
0
1047_f8adcfab2656194d4f1357f435594a44.png
Lietuvos ekonomikos apžvalga (2016 m. gruodis)
2016-12-19
0
1048_935fe6b24a37af9141990aff96212b57.png
Lietuvos ekonomikos apžvalga (2016 m. birželis)
2016-06-15
0
1049_506d51e9f0199dffa2e30510df7e4159.png
Lietuvos ekonomikos apžvalga (2015 m. gruodis)
2015-12-15
0
Uždaryti aprašymą

Lietuvos ekonomikos apžvalga (2017 m. birželis)

Apžvalgoje visapusiškai analizuojama tarptautinė aplinka, realusis ir išorės sektoriai, valdžios finansai, kredito ir finansų rinkų raida, kainų kaita ir Lietuvos ekonomikos ir kainų raidos perspektyvos. Apžvalga nuo 2011 m. lapkričio mėn. rengiama du kartus per metus. Anksčiau rengtą informaciją apie Lietuvos ekonomikos ir kainų raidą galima rasti Pranešimuose, teikiamuose Lietuvos Respublikos Seimui.

Uždaryti aprašymą

Lietuvos ekonomikos apžvalga (2016 m. gruodis)

Apžvalgoje visapusiškai analizuojama tarptautinė aplinka, realusis ir išorės sektoriai, valdžios finansai, kredito ir finansų rinkų raida, kainų kaita ir Lietuvos ekonomikos ir kainų raidos perspektyvos. Apžvalga nuo 2011 m. lapkričio mėn. rengiama du kartus per metus. Anksčiau rengtą informaciją apie Lietuvos ekonomikos ir kainų raidą galima rasti Pranešimuose, teikiamuose Lietuvos Respublikos Seimui.

Uždaryti aprašymą

Lietuvos ekonomikos apžvalga (2016 m. birželis)

Apžvalgoje visapusiškai analizuojama tarptautinė aplinka, realusis ir išorės sektoriai, valdžios finansai, kredito ir finansų rinkų raida, kainų kaita ir Lietuvos ekonomikos ir kainų raidos perspektyvos. Apžvalga nuo 2011 m. lapkričio mėn. rengiama du kartus per metus. Anksčiau rengtą informaciją apie Lietuvos ekonomikos ir kainų raidą galima rasti Pranešimuose, teikiamuose Lietuvos Respublikos Seimui.

Uždaryti aprašymą

Lietuvos ekonomikos apžvalga (2015 m. gruodis)

Apžvalgoje visapusiškai analizuojama tarptautinė aplinka, realusis ir išorės sektoriai, valdžios finansai, kredito ir finansų rinkų raida, kainų kaita ir Lietuvos ekonomikos ir kainų raidos perspektyvos. Apžvalga nuo 2011 m. lapkričio mėn. rengiama du kartus per metus. Anksčiau rengtą informaciją apie Lietuvos ekonomikos ir kainų raidą galima rasti Pranešimuose, teikiamuose Lietuvos Respublikos Seimui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24