Lietuvos bankas

SEPA mokėjimo sistema visiems mokėjimo paslaugų teikėjams

CENTROlink yra Lietuvos centrinio banko sistema, sudaranti techninę galimybę per Lietuvos banko infrastruktūrą prisijungti prie bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) visiems Europos ekonominėje erdvėje licencijuotiems mokėjimo paslaugų teikėjams – bankams, kredito unijoms, el. pinigų įstaigoms, mokėjimo įstaigoms.

[[#ex]]

I. Dalyvavimo sistemoje privalumai

 1. Vienodos galimybės. Nebankinėms finansų įstaigoms suteikiamos techninės galimybės vykdyti mokėjimus tomis pačiomis sąlygomis kaip ir bankams ar kredito unijoms.
 2. Nulinė kredito rizika. Mokėjimai vykdomi per sąskaitą, laikomą centriniame banke. 
 3. Suteikiami IBAN ir SWIFT-BIC kodai. Mokėjimo paslaugų teikėjams Lietuvos bankas suteikia unikalų penkiaženklį finansų įstaigos kodą, kurio pagrindu mokėjimo paslaugų teikėjas formuoja unikalias sąskaitas IBAN formatu sau ir savo klientams. Licencijuotas mokėjimo paslaugų teikėjas, įsteigęs juridinį vienetą Lietuvoje, gauna identifikacinį SWIFT-BIC kodą su Lietuvos valstybės kodu, skirtą finansų įstaigai atpažinti pasaulyje. Mokėjimo paslaugų teikėjai, gavę IBAN ir SWIFT-BIC kodus kitoje valstybėje, taip pat gali jungtis prie sistemos CENTROlink.
 4. Prieiga prie europinių mokėjimo sistemų. CENTROlink turi tiesioginius ryšius su europinėmis mokėjimo sistemomis STEP2 ir RT1, o ateityje yra planuojama turėti ir ryšius su Eurosistemos kuriama sistema TIPS. Mokėjimo paslaugų teikėjas, turintis integraciją su CENTROlink, be jokių papildomų investicijų gauna prieigą prie europinių mokėjimo sistemų.
 5. SEPA paslaugų paketas. Vienintelė regione centrinio banko valdoma mokėjimo sistema, teikianti platų SEPA paslaugų paketą: kredito pervedimai (SCT), tiesioginis debetas (SDD), momentiniai mokėjimai (SCT Inst).
 6. Dviguba infrastruktūra. Sistema yra sukonstruota dvigubos infrastruktūros modelio pagrindu. Tai užtikrina sistemos veiklos tęstinumą net ir kritinėmis sąlygomis. 
 7. Lankstus ryšio galimybių pasirinkimas. Mokėjimo paslaugų teikėjams siūlomas saugus ryšys internetu. 
 8. Palankūs įkainiai. Lietuvos bankas taiko tik operacijų mokesčius. CENTROlink sistemos dalyviams Lietuvos bankas netaiko jokių papildomų fiksuotų mokesčių.

II. Apie sistemą

CENTROlink yra Lietuvos banko sukurta ir valdoma naujos kartos mažmeninių mokėjimų sistema, suteikianti galimybę finansų įstaigų klientams mokėjimus eurais atlikti itin greitai ir pigiai. CENTROlink veikia nuo 2015 m. gruodžio 8 d. Sistemos dalyviams sudaromos galimybės teikti savo klientams kredito mokėjimų, tiesioginio debeto ir momentinių mokėjimų paslaugas. Išsami informacija apie CENTROlink veikimą, sistemos dalyvių priėmimą, jų teises ir pareigas, rizikų valdymą pateikiama sistemos CENTROlink veikimo taisyklėse
Mokėjimo paslaugų teikėjai, siekiantys prisijungti prie CENTROlink, pasirašę konfidencialumo sutartį, gali susipažinti su CENTROlink technine dokumentacija


III. Kaip prisijungti 

Jūs su mūsų arba išorės paslaugų teikėjų pagalba:

 1. Prisistatysite ir pristatysite savo vykdomą arba planuojamą vykdyti veiklą;
 2. Pasirašę konfidencialumo sutartį, gausite sistemos veikimo principus aprašančią techninę dokumentaciją;
 3. Pateiksite paraišką jungtis prie CENTROlink;
 4. Atliksite tinkamumo kontrolę; 
 5. Pateiksite prašymą gauti unikalų Lietuvos banko finansų įstaigos kodą, skirtą IBAN sąskaitoms formuoti;
 6. Gausite SWIFT-BIC kodą iš SWIFT;
 7. Pateiksite prašymą ir tapsite sertifikavimo sistemos dalyviu;
 8. Parengsite savo sistemą darbui su CENTROlink;
 9. Sėkmingai atliksite vidinį testavimą CENTROlink sistemos viduje;
 10. Sėkmingai atliksite išorinį testavimą su STEP2 (RT1) sistemos dalyviu;
 11. Pasirašysite su mumis bendradarbiavimo sutartį;
 12. Užsiregistruosite ir STEP2 (RT1), ir Europos mokėjimų taryboje.

IV. Sistemos įkainiai 

Sistemoje taikomi kredito mokėjimų paslaugos įkainiai:

 1. Už kiekvieną iki pirmojo milijono į sistemą pateiktą ir įvykdytą kredito mokėjimo nurodymą – 0,03 Eur;
 2. Už kiekvieną viršijus pirmąjį milijoną į sistemą pateiktą ir įvykdytą kredito mokėjimo nurodymą – 0,01 Eur;
 3. Už kiekvieną iš sistemos gautą ir įvykdytą kredito mokėjimo nurodymą – 0,01 Eur.

Sistemoje taikomi kredito momentinių mokėjimų paslaugos įkainiai:

 1. Už kiekvieną iki pirmojo milijono į sistemą pateiktą ir įvykdytą kredito momentinio mokėjimo nurodymą – 0,03 Eur;
 2. Už kiekvieną viršijus pirmąjį milijoną į sistemą pateiktą ir įvykdytą kredito momentinio mokėjimo nurodymą – 0,01 Eur;
 3. Už kiekvieną iš sistemos gautą ir įvykdytą kredito momentinio mokėjimo nurodymą – 0,01 Eur.

Sistemoje taikomi tiesioginio debeto paslaugos įkainiai:

 1. Už kiekvieną iki pirmojo milijono į sistemą pateiktą ir įvykdytą tiesioginio debeto mokėjimo nurodymą – 0,05 Eur;
 2. Už kiekvieną viršijus pirmąjį milijoną į sistemą pateiktą ir įvykdytą tiesioginio debeto mokėjimo nurodymą – 0,03 Eur;
 3. Už kiekvieną iš sistemos gautą ir įvykdytą tiesioginio debeto mokėjimo nurodymą – 0,02 Eur.

Mokėjimo nurodymai pradedami skaičiuoti nuo vieneto kiekvienų kalendorinių metų pradžioje.
Netaikomi tapimo sistemos dalyviu, periodiniai ar kiti papildomi paslaugų įkainiai.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-21