LITAS-RLS

LITAS-RLS – realaus laiko mokėjimo sistema, veikianti nuo 2007 m. sausio 29 d. Ją valdo ir jos operatorius yra Lietuvos bankas.

Mokėjimo sistemos padeda kredito įstaigoms atlikti jų klientų arba pačių kredito įstaigų inicijuotus mokėjimus. Kai mokėtojas ir gavėjas turi sąskaitas toje pačioje kredito įstaigoje, mokėjimo nurodymui įvykdyti pakanka vidinių įrašų tos įstaigos sistemose, debetuojant mokėtojo ir kredituojant gavėjo sąskaitas. Kai sąskaitos laikomos skirtingose kredito įstaigose, lėšoms ir su mokėjimu susijusiai informacijai perduoti naudojamos mokėjimo sistemos arba korespondentiniai bankų ryšiai. Pastarieji, nors ir atsiradę anksčiau, šiuo metu naudojami rečiau.

Mokėjimo sistemų plėtra daugiausia priklausė nuo telekomunikacijų ir kompiuterinės įrangos pažangos. Atsiradus pramoninėms skaičiavimo mašinoms, pradėtos kurti ir mokėjimo sistemos, o realaus laiko (dar vadinamos didelės vertės mokėjimų) sistemos paplito XX a. paskutinį dešimtmetį. Lietuvos bankas pirmąją realaus laiko mokėjimo sistemą (LITAS) sukūrė 2004 m. Šiuo metu veikianti sistema LITAS-RLS atitinka tokioms sistemoms keliamus tarptautinius standartus, užtikrina aukštą patikimumą lygį ir teikia daug papildomų paslaugų.

Mokėjimo sistemų dalyviai (paprastai kredito įstaigos) turi atsiskaitymų sąskaitas vienoje įstaigoje, dar vadinamoje atsiskaitymų tarpininku. Pasaulyje paplitusi praktika tokias sąskaitas atidaryti centriniuose bankuose dėl jų patikimumo. LITAS-RLS dalyviai – Lietuvos komerciniai bankai ir daugelis Lietuvoje veikiančių užsienio bankų filialų – atsiskaitymų sąskaitas turi Lietuvos banke. Be to, komerciniai bankai šiose sąskaitose saugo ir privalomąsias atsargas.

LITAS-RLS visi procesai automatizuoti. Sistemos dalyvis (mokėtojo kredito įstaiga) pateikia mokėjimo nurodymą pervesti lėšas kito dalyvio klientui, sistema patikrina, ar mokėjimo nurodymas tinkamai suformuotas, ar sistemos dalyvis turi lėšų, ir debetuoja mokančio dalyvio sąskaitą bei kredituoja gaunančio dalyvio sąskaitą Lietuvos banke. Apie sėkmingą atsiskaitymą sistema informuoja abu sistemos dalyvius, o gavėjo kredito įstaiga, gavusi pranešimą apie gautas lėšas ir su mokėjimu susijusią informaciją (gavėjo pavadinimą, sąskaitos numerį, sumą, mokėjimo paskirtį ir kt.), įrašo šias lėšas į gavėjo sąskaitą. Šie procesai sistemoje LITAS-RLS vykdomi nedelsiant (realiu laiku), dėl to ji ir vadinama realaus laiko sistema. Klientams, skaičiuojant nuo mokėjimo inicijavimo iki lėšų įskaitymo į gavėjo sąskaitą, tai užtrunka šiek tiek ilgiau, bet ne ilgiau kaip vieną valandą. Taip yra dėl to, kad mokėtojo ir gavėjo kredito įstaigos turi patikrinti mokėjimo operaciją ir tinkamai ją įrašyti į savo vidaus sistemas.

LITAS-RLS veikia kiekvieną dieną, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas poilsio ir švenčių dienas. Kredito pervedimai sistemoje priimami nuo 7.45 val., o vykdomi iki 16.00 val.

Realaus laiko sistemos ypač svarbios šiuolaikinei finansų sistemai. Jose vykdomos ne tik klientų (fizinių ir juridinių asmenų), bet ir pačių finansų įstaigų mokėjimo operacijos, taip pat centrinio banko operacijos, atsiskaitoma už vertybinių popierių sandorius bei kitų mažesnių sistemų grynąsias pozicijas. Įprasta, kai metinė realaus laiko mokėjimo sistemų apyvarta kelis ar net keliolika kartų didesnė už šalies BVP. Tokių sistemų techninis sutrikimas, net ir trumpalaikis, turėtų neigiamų padarin ių tiek finansų rinkai, tiek ir kiekvienam inicijuojančiam lėšų pervedimą į kitą kredito įstaigą. Lietuvos bankas skiria daug išteklių LITAS-RLS operacinei rizikai sumažinti ir veiklos tęstinumui užtikrinti. Tam naudojami keli tinklo paslaugų teikėjai, dubliuojanti techninė įranga, išdėstyta skirtinguose pastatuose, parengti ir periodiškai testuojami veiklos tęstinumo planai, įrengtos atsarginės darbo vietos ir įdiegta daugelis kitų priemonių, atitinkančių ISO 27002:2005 standartą.

Išsami informacija apie LITAS-RLS veikimą, sistemoje kylančių rizikų valdymą ir reikalavimus sistemos dalyviams pateikiama LITAS-RLS veiklos taisyklėse, o konkretūs sistemos dalyviai nurodyti Oficialiame sistemų sąraše.

Atnaujinta 2015-01-01