NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimai

2017 m. sausio 10 d.

Suderinta AB „Vilniaus degtinė“ akcijų pirkimo kaina

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba suderino Marie Brizard Wine and Spirits, Société anonime (Prancūzija), veikiančios kartu su kontroliuojamąja bendrove Marie Brizard Wine and Spirits Polska sp z o o (Lenkija), pasiūlytą privalomo AB „Vilniaus degtinė“ akcijų pirkimo kainą. Už vieną paprastąją vardinę 0,29 Eur nominaliosios vertės AB „Vilniaus degtinė“ akciją bus mokama 0,432 Eur.

2016 m. lapkričio 4 d. įvykusiame AB „Vilniaus degtinė“ visuotiniame akcininkių susirinkime priimtas sprendimas išbraukti AB „Vilniaus degtinė“ vertybinius popierius iš prekybos reguliuojamoje rinkoje ir nebelaikyti bendrovės emitentu. 

 

Neprieštarauta dėl UAB FMĮ „Evernord“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalies įsigijimo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, kad Manigango OU ir Manihaus OU įsigytų po 50 proc. UAB FMĮ „Evernord“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių.

Pasidalyk: