NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimai

2016 m. vasario 11 d.

Atšauktas skolinimo apribojimas, taikytas Panevėžio kredito unijai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atšaukė Panevėžio kredito unijai duotą nurodymą riboti kredito unijos nariams teikiamų paskolų dydį.

Toks sprendimas priimtas įvertinus tai, kad Panevėžio kredito unija pašalino inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus ir užtikrino didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą.

 

Finansų maklerio įmonei „steponkus & co FM AB“ – įspėjimas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į finansų maklerio įmonės „steponkus & co FM AB“ patikrinimo rezultatus, įspėjo šią įmonę. Įmonė taip pat įpareigota iki 2016 m. balandžio 30 d. pašalinti patikrinimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus.

Finansų maklerio įmonė „steponkus & co FM AB“ informavo Lietuvos banką, kad dalį veiklos trūkumų ir pažeidimų ji jau pašalino.

Pasidalyk: