NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Leista patvirtinti investicinio fondo „ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO“ taisykles

2012 m. spalio 22 d.

Priežiūros tarnyba leido UAB ,,Orion Asset Management“ patvirtinti šios bendrovės steigiamo specialiojo alternatyvaus investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ taisykles ir pasirinkti depozitoriumą AB SEB banką.

Fondas yra skirtas profesionaliems investuotojams, siekiantiems gauti kapitalo vertės prieaugį iš investicijų į skirtingas turto klases ir finansines priemones, bei toleruojantiems didesnę nei vidutinė investicijų riziką. Fondo turtas bus investuojamas naudojant mišrios prekybos metodiką – dalis fondo turto bus investuojama algoritminės prekybos būdu, likusi dalis turto – tradicinės prekybos būdu.

Pasidalyk: