Kredito unijų sektoriaus reformos ištakos

Siekdamas sustiprinti Lietuvoje veikiančias kredito unijas ir užtikrinti tvarią, ilgalaikę jų plėtrą, Lietuvos bankas sudarė ekspertų darbo grupę, kuri parengė konceptualius siūlymus ir pateikė juos viešai diskusijai. Atsižvelgęs į ekspertų siūlymus ir viešos konsultacijos metu gautus komentarus, Lietuvos bankas bendradarbiaus su įstatymų leidėjais bei rinkos dalyviais ir teiks pasiūlymus dėl kredito unijų sektorių stiprinančių reguliavimo pakeitimų.

 n23425/ku_stiprinimas.jpg 

 Kredito unijų sektoriaus stiprinimas

 Dokumentas viešai diskusijai

 Atsakymų apibendrinimas

 Suinteresuotųjų šalių atsakymai*

 Kredito unijų sistemos reformos detalės 

 Tvarios kredito unijų veiklos koncepcija

 * Viešai skelbiami atsakymai respondentų, davusių tam sutikimą

Atnaujinta 2015-03-26