NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Kredito unija „Vilniaus kreditas“ įpareigota užtikrinti veiklos riziką ribojančio normatyvo vykdymą

2016 m. gruodžio 7 d.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įvertino kredito unijos „Vilniaus kreditas“ pateiktą informaciją apie jau vykdomą kapitalo pakankamumo normatyvą. Kredito unija vis dar nevykdo didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo, todėl ji įpareigota užtikrinti šio normatyvo vykdymą iki 2017 m. kovo 31 d.

Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ veiklą ir toliau prižiūri Lietuvos banko valdybos paskirtas laikinasis atstovas.

Pasidalyk: