Kredito ir mokėjimų rinka

2010-11-11
Dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko netiesioginio AB „Citadele" banko kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo
Lietuvos banko valdyba neprieštarauja, kad Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) netiesiogiai įsigytų AB „Citadele" banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį. Tokia pozicija išsakyta šiandien Valdybos posėdyje.
2010-11-04
Dėl Mažeikių kredito unijos veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymo
Lietuvos banko valdyba įspėjo Mažeikių kredito uniją dėl Lietuvos banko valdybos nustatyto kapitalo pakankamumo normatyvo nevykdymo.
2010-11-04
Jurbarko kredito unijos inspektavimo rezultatai
Lietuvos banko valdyba apsvarstė Jurbarko kredito unijos inspektavimo rezultatus ir juos įvertinusi skyrė šiai unijai 0,1 procento jos bendrųjų 2009 m. metinių pajamų dydžio baudą. Jurbarko kredito unija įpareigota iki 2010 m. gruodžio 31 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus.
2010-11-04
Kredito unijos „Jonavos žemė" inspektavimo rezultatai
Lietuvos banko valdyba apsvarstė kredito unijos „Jonavos žemės" inspektavimo rezultatus ir juos įvertinusi nutarė įspėti šią uniją dėl teisės aktų pažeidimo. Kredito unija ,,Jonavos žemė" įpareigota iki 2010 m. gruodžio 31 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus.
2010-10-26
Informacija apie kredito įstaigų ir Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 2010 m. trečiąjį ketvirtį
Lietuvos banko valdybai pateikta informacija apie kredito įstaigų ir Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 2010 m. trečiąjį ketvirtį.
2010-10-21
Išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų pripažinimo tvarkos pakeitimas
Lietuvos banko valdyba pakeitė išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų pripažinimo tvarką, atsižvelgdama į naujas ES direktyvas.
2010-10-21
Visuomenei skelbiamos informacijos reikalavimų pakeitimas ir papildymas
Atsižvelgdama į naujas ES direktyvas, Lietuvos banko valdyba pakeitė visuomenei bankų skelbiamos informacijos reikalavimus.
2010-10-21
Mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių pakeitimas
Lietuvos banko valdyba pakeitė Mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo skaičiavimo taisykles. Tai padaryta atsižvelgiant į naujas ES direktyvas.
2010-10-21
Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso bendrųjų nuostatų ir Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrųjų nuostatų pakeitimas
Lietuvos banko valdyba pakeitė Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso (santrumpa anglų kalba ICAAP)bendrąsias nuostatas ir Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (santrumpa anglų kalba SREP) bendrąsias nuostatas.
2010-10-21
Neterminuotųjų skolos vertybinių popierių ir jų įtraukimo į banko kapitalą bendrųjų nuostatų pakeitimas
Lietuvos banko valdyba pakeitė Neterminuotųjų skolos vertybinių popierių ir jų įtraukimo į banko kapitalą bendrąsias nuostatas. Tai padaryta atsižvelgiant į Europos bankų priežiūros institucijų komiteto ir ES institucijų naujus reikalavimus.
Rasta įrašų: 537

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: