Duomenų bazėje įrašai nuo 1999 m. sausio mėn. iki 2018 m. sausio mėn.
Laikotarpis:nuo  m.   iki  m.  
Sandorio tipas:

Valiutos rinkos apyvarta1

2017 m. sausio mėn. – 2018 m. sausio mėn.

Valiutos pirkimas ir pardavimas už eurus2

Sandoriai per laikotarpį, mln. eurų
Užklausos rezultatai MS Excel formatu
 VisiGrynaisiais pinigaisNegrynaisiais pinigais
visineatidėliotiniišvestinės finansinės priemonės
visiišankstiniaiapsikeitimo3pasirinkimo
 12345678
2017 014 673,532,84 640,7985,13 655,768,03 587,40,3
2017 024 409,535,34 374,2964,73 409,473,33 335,70,5
2017 034 975,240,64 934,71 246,13 688,597,23 590,80,5
2017 044 369,742,34 327,51 132,73 194,862,63 132,2
2017 055 115,842,25 073,61 254,13 819,6181,03 638,40,2
2017 066 470,843,86 427,11 369,65 057,5192,64 864,9
2017 075 630,452,65 577,91 281,74 296,288,54 206,81,0
2017 086 254,148,86 205,31 221,44 983,982,94 901,0
2017 096 264,540,96 223,71 164,25 059,488,24 971,2
2017 106 987,742,36 945,41 012,25 933,279,45 846,96,9
2017 117 457,536,87 420,71 295,56 125,2439,15 686,0
2017 125 291,042,65 248,4979,94 268,6108,24 160,3
2018 014 457,731,44 426,31 051,33 375,095,83 246,332,9

Tarpvaliutiniai sandoriai (išskyrus pirkimą ir pardavimą už eurus)4

Sandoriai per laikotarpį, mln. eurų
Užklausos rezultatai MS Excel formatu
 VisiGrynaisiais pinigaisNegrynaisiais pinigais
visineatidėliotiniišvestinės finansinės priemonės
visiišankstiniaiapsikeitimo3pasirinkimo
 12345678
2017 01135,60,1135,599,336,20,735,5
2017 02162,10,0162,1128,633,51,631,9
2017 03117,20,0117,282,334,90,934,0
2017 0478,30,178,257,520,71,818,9
2017 0584,00,083,968,115,92,013,9
2017 06118,60,1118,681,437,21,235,9
2017 07118,90,2118,797,321,40,121,3
2017 08117,80,1117,7100,017,81,116,6
2017 0989,10,189,082,86,20,45,8
2017 1063,60,163,658,15,51,24,3
2017 1157,60,057,655,42,10,81,3
2017 1294,60,094,570,923,70,623,0
2018 0162,00,061,957,34,61,23,4
1Sandoriai su Lietuvos banku neįtraukti. Siekiant išvengti duomenų dubliavimo, parodyta tik viena bankų rezidentų sandorių apyvartos pusė.
2Sandorio vertė lygi sandorio dalies eurais sumai. Duomenys nuo 2015 m. sausio mėn., kai Lietuvos Respublikoje buvo įvestas euras.
3Siekiant išvengti duomenų dubliavimo, apsikeitimo sandoriams pateikiami antrosios operacijos duomenys.
4Sandorio vertė lygi pirktos valiutos, įvertintos vidutiniu ataskaitinio mėnesio euro ir užsienio valiutos santykiu, sumai. Duomenys nuo 2015 m. sausio mėn., kai Lietuvos Respublikoje buvo įvestas euras.