Vietiniai pervedimai litais

Palyginimui pateikiami tik pagrindinių paslaugų įkainiai, ir klientai, naudodamiesi kredito įstaigos paslaugomis, visų pirma privalo vadovautis konkrečios kredito įstaigos pateikiama informacija, mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis, konkrečių paslaugų aprašymais, sutartimis bei kainynais.

Visose kategorijose nurodomas pagrindinis (bazinis) komisinis atlyginimas taikomas fiziniams asmenims rezidentams ir neapimantis specialiosios kainodaros (specialieji įkainiai atskirtoms klientų grupėms (pvz., senjorams, jaunimui), pervedimams į tos pačios grupės kredito įstaigas ir kt., taip pat įvairūs paslaugų planai arba suteikiančios nuolaidas lojalumo programos).

Mažiausius vietinių pervedimų litais įkainius taiko

VIETINIAI PERVEDIMAI LITAIS
Mokėjimo paslaugų teikėjai ABC
Banko viduje į savo sąskaitą Banko viduje į kito kliento sąskaitą
skyriuje    internetu    skyriuje    internetu   
S Namevaluevaluevaluevalue