Mokėjimo paslaugų įkainių paaiškinimai

Palyginimui pateikiami tik pagrindinių paslaugų įkainiai, ir klientai, naudodamiesi kredito įstaigos paslaugomis, visų pirma privalo vadovautis konkrečios kredito įstaigos pateikiama informacija, mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis, konkrečių paslaugų aprašymais, sutartimis bei kainynais.

Visose kategorijose nurodomas pagrindinis (bazinis) komisinis atlyginimas taikomas fiziniams asmenims rezidentams ir neapimantis specialiosios kainodaros (specialieji įkainiai atskirtoms klientų grupėms (pvz., senjorams, jaunimui), pervedimams į tos pačios grupės kredito įstaigas ir kt., taip pat įvairūs paslaugų planai arba suteikiančios nuolaidas lojalumo programos).

Mokėjimo įstaigos vadovaujasi tais pačiais teikiamų rodiklių paaiškinimais, kaip ir kredito įstaigos. Tais atvejais, kai mokėjimo įstaigos teikiamos mokėjimo paslaugos rodiklio pavadinime vartojama sąvoka „kredito įstaiga“, laikoma, kad ji apima ir mokėjimo įstaigas.

Vietiniai kredito pervedimai litais*

 • Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje)

  Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš vienos kliento sąskaitos į kitą jo sąskaitą toje pačioje kredito įstaigoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje. Mokėjimo nurodymas toje pačioje kredito įstaigoje paprastai įvykdomas per keliolika minučių.

 • Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu)

  Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš vienos kliento sąskaitos į kitą jo sąskaitą toje pačioje kredito įstaigoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojant internetinės bankininkystės programą. Mokėjimo nurodymas toje pačioje kredito įstaigoje paprastai įvykdomas per keliolika minučių.

 • Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje)

  Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į kito asmens sąskaitą toje pačioje kredito įstaigoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje. Mokėjimo nurodymas toje pačioje kredito įstaigoje paprastai įvykdomas per keliolika minučių.

 • Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)

  Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į kito asmens sąskaitą toje pačioje kredito įstaigoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojant internetinės bankininkystės programą. Mokėjimo nurodymas toje pačioje kredito įstaigoje paprastai įvykdomas per keliolika minučių.

 • Į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje)

  Komisinis atlyginimas mokamas už neskubaus nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į sąskaitą kitoje Lietuvoje veikiančioje kredito įstaigoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje. Neskubus mokėjimo nurodymas įvykdomas tą pačią dieną, jeigu jis kredito įstaigai pateikiamas iki banko nustatyto laiko (šis laikas negali būti ankstesnis nei 12 val.). Mokėjimo nurodymą pateikus po nustatyto laiko, jis įvykdomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

 • Į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas, kai mokėtojas neturi sąskaitos kredito įstaigoje, neskubus

  Komisinis atlyginimas mokamas už neskubaus nurodymo pervesti lėšas, įmokėjus grynuosius pinigus (neturint sąskaitos kredito įstaigoje) į sąskaitą kitoje Lietuvoje veikiančioje kredito įstaigoje, įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje. Neskubus mokėjimo nurodymas įvykdomas tą pačią dieną, jeigu jis kredito įstaigai pateikiamas iki kredito įstaigos nustatyto laiko (šis laikas negali būti ankstesnis nei 12 val.). Mokėjimo nurodymą pateikus po nustatyto laiko, jis įvykdomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

 • Į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu)

  Komisinis atlyginimas mokamas už neskubaus nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į sąskaitą kitoje Lietuvoje veikiančioje kredito įstaigoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojant internetinės bankininkystės programą. Neskubus mokėjimo nurodymas įvykdomas tą pačią dieną, jeigu jis kredito įstaigai pateikiamas iki kredito įstaigos nustatyto laiko (šis laikas negali būti ankstesnis nei 12 val.). Mokėjimo nurodymą pateikus po nustatyto laiko, jis įvykdomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

 • Į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas, skubus (skyriuje)

  Komisinis atlyginimas mokamas už skubaus nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į sąskaitą kitoje Lietuvoje veikiančioje kredito įstaigoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje. Skubus mokėjimo nurodymas paprastai įvykdomas nedelsiant (ilgiausiai per 1 val.), jeigu jis kredito įstaigai pateikiamas iki kredito įstaigos nustatyto laiko. Mokėjimą pateikus po nustatyto laiko, jis įvykdomas kitos darbo dienos pradžioje.

 • Į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas, skubus (internetu)

  Komisinis atlyginimas mokamas už skubaus nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į sąskaitą kitoje Lietuvoje veikiančioje kredito įstaigoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojant internetinės bankininkystės programą. Skubus mokėjimo nurodymas paprastai įvykdomas nedelsiant (ilgiausiai per 1 val.), jeigu jis kredito įstaigai pateikiamas iki kredito įstaigos nustatyto laiko. Mokėjimą pateikus po nustatyto laiko, jis įvykdomas kitos darbo dienos pradžioje.Kredito pervedimai užsienio valiuta

 • SEPA (skyriuje)**

  Komisinis atlyginimas mokamas už SEPA pervedimo į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas ir į kitas SEPA erdvės šalis įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje. SEPA pervedimai įvykdomi per dvi darbo dienas (nuo 2012 m. – ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos).

 • SEPA (internetu)

  Komisinis atlyginimas mokamas už SEPA pervedimo į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas ir į kitas SEPA erdvės šalis įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojant internetinės bankininkystės programą. SEPA pervedimai įvykdomi per dvi darbo dienas (nuo 2012 m. – ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos).

 • Eurais į EEE šalis (skyriuje)***

  Komisinis atlyginimas mokamas už pervedimo eurais į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas ir į kitas Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) šalis įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje. Pervedimai eurais į EEE šalis įvykdomi per tris darbo dienas (nuo 2012 m. – ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos). Mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje, kredito įstaigos gali pailginti mokėjimo įvykdymo terminą dar viena darbo diena.

 • Eurais į EEE šalis (internetu)

  Komisinis atlyginimas mokamas už pervedimo eurais į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas ir į kitas EEE šalis įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojant internetinės bankininkystės programą. Pervedimai eurais į EEE šalis įvykdomi per tris darbo dienas (nuo 2012 m. – ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos).

 • Kiti tarptautiniai (skyriuje)

  Komisinis atlyginimas mokamas už neskubaus tarptautinio mokėjimo nurodymo (kito nei SEPA pervedimas ar pervedimas eurais į EEE šalis) įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje. Komisinį atlyginimą moka ir mokėtojas, ir gavėjas (pasirinktis „SHA“, tai yra komisinis atlyginimas mokamas dalimis: mokėtojas moka už tokį pervedimą taikomą mokėtojo kredito įstaigos komisinį atlyginimą, o gavėjas – gavėjo kredito įstaigos taikomą komisinį atlyginimą). Į šią kategoriją patenka mokėjimai, vykdomi kita nei eurai valiuta ir (arba) siunčiami į kitas nei EEE šalis.

 • Kiti tarptautiniai (internetu)

  Komisinis atlyginimas mokamas už neskubaus tarptautinio mokėjimo nurodymo (kito nei SEPA pervedimas ar pervedimas eurais į EEE šalis) įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojant internetinės bankininkystės programą. Komisinį atlyginimą moka ir mokėtojas, ir gavėjas (pasirinktis „SHA“, tai yra komisinis atlyginimas mokamas dalimis: mokėtojas moka už tokį pervedimą taikomą mokėtojo kredito įstaigos komisinį atlyginimą, o gavėjas – gavėjo kredito įstaigos taikomą komisinį atlyginimą). Į šią kategoriją patenka mokėjimai, vykdomi kita nei eurai valiuta ir (arba) siunčiami į kitas nei EEE šalis.Gautų lėšų įskaitymas (administravimas)

 • Lėšos, gautos kredito įstaigos viduje, litais

  Komisinis atlyginimas mokamas už lėšų, gautų kredito įstaigos viduje įskaitymą į gavėjo sąskaitą.

 • Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, litais

  Komisinis atlyginimas mokamas už lėšų, gautų iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, įskaitymą į gavėjo sąskaitą.

 • Lėšos, gautos pagal SEPA pervedimą

  Komisinis atlyginimas mokamas už lėšų, gautų pagal SEPA pervedimą, įskaitymą.

 • Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš EEE šalių

  Komisinis atlyginimas mokamas už lėšų, gautų pagal pervedimą eurais iš EEE šalių, įskaitymą.

 • Lėšos, gautos pagal tarptautinį pervedimą (kiti atvejai)

  Komisinis atlyginimas mokamas už lėšų, gautų pagal tarptautinį pervedimą (kiti atvejai nei SEPA pervedimų ar pervedimų eurais iš EEE šalių gavimas), įskaitymą. Į šią kategoriją patenka gauti mokėjimai kita nei eurai valiuta ir (arba) gauti iš kitų nei EEE šalių. Komisinį atlyginimą moka abu – ir mokėtojas, ir gavėjas (pasirinktis „SHA“, tai yra komisinis atlyginimas mokamas dalimis: mokėtojas moka už tokį pervedimą taikomą mokėtojo kredito įstaigos komisinį atlyginimą, o gavėjas – gavėjo kredito įstaigos taikomą komisinį atlyginimą).Sąskaitos tvarkymas

 • Sąskaitos atidarymas

  Komisinis atlyginimas mokamas už mokėjimo sąskaitos atidarymą. Į šią sąskaitą gali būti gaunamos lėšos ir iš jos vykdomi mokėjimai. Į šią kategoriją nepatenka komisinis atlyginimas už su sąskaita susietos mokėjimo kortelės išdavimą.

 • Sąskaitos tvarkymas

  Periodiškai mokamas komisinis atlyginimas už mokėjimo sąskaitos tvarkymą. Į šią sąskaitą gali būti gaunamos lėšos ir iš jos vykdomi mokėjimai. Į šią kategoriją nepatenka komisinis atlyginimas už su sąskaita susietos mokėjimo kortelės aptarnavimą.

 • Sąskaitos uždarymas

  Komisinis atlyginimas mokamas už mokėjimo sąskaitos uždarymą.Valiutos keitimas

 • Grynaisiais pinigais (skyriuje)

  Komisinis atlyginimas mokamas už kiekvieną valiutos grynaisiais pinigais keitimo kredito įstaigos skyriuje operaciją.

  Valiutos keitimo išlaidos taip pat priklauso nuo kredito įstaigos taikomo valiutos keitimo kurso.

 • Internetu

  Komisinis atlyginimas mokamas už kiekvieną valiutos keitimo naudojant internetinės bankininkystės programą operaciją.

  Valiutos keitimo išlaidos taip pat priklauso nuo kredito įstaigos taikomo valiutos keitimo kurso.Grynųjų pinigų operacijos litais

Grynųjų pinigų išmokėjimas

 • Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje

  Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išmokėjimą iš kliento sąskaitos kredito įstaigos skyriuje, pateikus mokėjimo nurodymą išmokėti grynuosius pinigus. Į šią kategoriją nepatenka komisinis atlyginimas už pinigų išankstinį užsakymą.

 • Debeto kortele savo kredito įstaigos bankomatuose

  Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išmokėjimą kredito įstaigos bankomatų tinkle naudojant debeto kortelę (Visa Electron, V PAY, Maestro). Kredito įstaigos bankomatų tinklu laikomi pačios kredito įstaigos bankomatai, taip pat kitų kredito įstaigų bankomatai, jei pagal kredito įstaigų tarpusavio susitarimą jais naudojantis taikomos tokios pačios sąlygos.

 • Debeto kortele kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų bankomatuose

  Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išmokėjimą Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų bankomatuose, nepriklausančiuose kredito įstaigos bankomatų tinklui, naudojant debeto kortelę (Visa Electron, V PAY, Maestro). Kredito įstaigos bankomatų tinklu laikomi pačios kredito įstaigos bankomatai, taip pat kitų kredito įstaigų bankomatai, jei pagal kredito įstaigų tarpusavio susitarimą jais naudojantis taikomos tokios pačios sąlygos.


Grynųjų pinigų įmokėjimas

 • Į savo sąskaitą (skyriuje)

  Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų (banknotų) įmokėjimą kredito įstaigos skyriuje į savo sąskaitą.

 • Į savo sąskaitą (bankomatuose)

  Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų (banknotų) įmokėjimą į savo sąskaitą naudojantis bankomatu.

 • Į kito asmens sąskaitą

  Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų (banknotų) įmokėjimą kredito įstaigos skyriuje į kito asmens sąskaitą toje kredito įstaigoje.Įmokos už paslaugas

 • Grynaisiais pinigais

  Komisinis atlyginimas mokamas už įmokas už paslaugas grynaisiais pinigais skyriuje. Įmokos už paslaugas tai mokėjimai už komunalines paslaugas pagal atsiskaitymo knygelę, už vandenį, šildymą, telekomunikacijų bendrovių paslaugas ir kt.

 • Internetu

  Komisinis atlyginimas mokamas už įmokas už paslaugas naudojantis internetinės bankininkystės programa. Įmokos už paslaugas tai mokėjimai už komunalines paslaugas pagal atsiskaitymo knygelę, už vandenį, šildymą, telekomunikacijų bendrovių paslaugas ir kt.

 • Debeto kortele

  Komisinis atlyginimas mokamas už įmokas už paslaugas skyriuje naudojantis kredito įstaigos išduota debeto kortele (Visa Electron, V PAY, Maestro). Įmokos už paslaugas tai mokėjimai už komunalines paslaugas pagal atsiskaitymo knygelę, už vandenį, šildymą, telekomunikacijų bendrovių paslaugas ir kt.Tiesioginis debetas****

 • Tiesioginis debetas****

  Mokėtojo mokamas komisinis atlyginimas už tiesioginio debeto operacijas.Debeto kortelė

 • Išdavimas

  Metinis komisinis atlyginimas mokamas už kredito įstaigos išleistos debeto kortelės (Visa Electron, V PAY, Maestro) išdavimą.

 • Aptarnavimas

  Metinis komisinis atlyginimas mokamas už kredito įstaigos išleistos debeto kortelės (Visa Electron, V PAY, Maestro) aptarnavimą.Papildoma informacija apie kredito unijas

 • Stojamoji įmoka

  Vienkartinė įmoka, mokama stojant į kredito uniją. Išstojus iš kredito unijos, stojamoji įmoka negrąžinama.

 • Pajinis įnašas

  Kredito unijai asmens įmokama pinigų suma kredito unijos pajiniam kapitalui sudaryti. Išstojus iš kredito unijos, pajinis įnašas grąžinamas kredito unijoje nustatyta tvarka.

 • Veiklos teritorija

  Teritorija, kurioje kredito unija teikia paslaugas.

 • * Kredito pervedimas – mokėjimo paslauga, kai mokėtojo iniciatyva lėšos pervedamos į gavėjo sąskaitą.

 • ** SEPA pervedimas – mokėtojo inicijuojamas pervedimas eurais, vykdomas pagal Europos mokėjimų tarybos nustatytą ir SEPA erdvėje veikiančią schemą. SEPA erdvė apima 27 ES valstybes, taip pat Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Monaką ir Šveicariją. Mokėjimų vertė nėra ribojama, sąskaitoms identifikuoti naudojamas IBAN, o kredito įstaigoms - bendrovės identifikavimo kodas (BIC).

 • *** Pervedimas eurais į EEE šalis – mokėtojo inicijuotas neskubus pervedimas eurais, kai gavėjo sąskaita yra Lietuvos arba kitos EEE šalies kredito įstaigoje, sąskaitoms identifikuoti naudojamas IBAN, o kredito įstaigoms - bendrovės identifikavimo kodas (BIC), mokėjimo nurodymo suma neviršija 50 000 EUR. Šiam pervedimui netaikoma Europos mokėjimų tarybos nustatyta SEPA schema.

 • **** Tiesioginis debetas – mokėjimo paslauga, kurią teikiant lėšos nurašomos iš mokėtojo sąskaitos, kai mokėjimo operaciją inicijuoja gavėjas, remdamasis gavėjui, gavėjo kredito įstaigai arba mokėtojo kredito įstaigai duotu mokėtojo sutikimu.