Mokėjimo paslaugų įkainių paaiškinimai

Pateikiami tik pagrindinių paslaugų įkainiai, ir klientai, naudodamiesi kredito įstaigos paslaugomis, visų pirma privalo vadovautis konkrečios kredito įstaigos pateikiama informacija, mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis, konkrečių paslaugų aprašymais, sutartimis bei kainynais.

Visose kategorijose nurodomas pagrindinis (bazinis) komisinis atlyginimas, taikomas fiziniams asmenims rezidentams ir neapimantis specialiosios kainodaros (tai gali būti specialieji įkainiai tam tikroms klientų grupėms (pvz., senjorams, jaunimui), pervedimams į tos pačios grupės kredito įstaigas ir kt., taip pat įvairūs paslaugų planai arba suteikiančios nuolaidas lojalumo programos).

Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos vadovaujasi tais pačiais teikiamų rodiklių paaiškinimais, kaip ir kredito įstaigos. Tais atvejais, kai mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigos teikiamos mokėjimo paslaugos rodiklio pavadinime vartojama sąvoka „kredito įstaiga“, laikoma, kad ji apima ir mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigas.

SEPA kredito pervedimai

Kredito pervedimas – mokėjimo paslauga, kai mokėtojo iniciatyva lėšos pervedamos į gavėjo sąskaitą. Nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojus SEPA reikalavimams, kredito pervedimai eurais apima mokėtojo inicijuojamus pervedimus eurais, vykdomus pagal Europos mokėjimų tarybos nustatytą ir SEPA erdvėje veikiančią schemą, t. y. SEPA kredito pervedimus. SEPA erdvė apima 28 ES valstybes, taip pat Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Monaką, Šveicariją ir San Mariną.

 • Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje)

  Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš vienos kliento sąskaitos į kitą jo sąskaitą toje pačioje kredito įstaigoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje. Mokėjimo nurodymas toje pačioje kredito įstaigoje paprastai įvykdomas per keliolika minučių.

 • Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu)

  Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš vienos kliento sąskaitos į kitą jo sąskaitą toje pačioje kredito įstaigoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa. Mokėjimo nurodymas toje pačioje kredito įstaigoje paprastai įvykdomas per keliolika minučių.

 • Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje)

  Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į kito asmens sąskaitą toje pačioje kredito įstaigoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje. Mokėjimo nurodymas toje pačioje kredito įstaigoje paprastai įvykdomas per keliolika minučių.

 • Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)

  Komisinis atlyginimas mokamas už nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į kito asmens sąskaitą toje pačioje kredito įstaigoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa. Mokėjimo nurodymas toje pačioje kredito įstaigoje paprastai įvykdomas per keliolika minučių.

 • Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (skyriuje)

  Komisinis atlyginimas mokamas už neskubaus nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į sąskaitą kitoje Lietuvoje veikiančioje kredito įstaigoje arba kitoje EEE šalyje veikiančioje kredito įstaigoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje. Neskubus vietinis mokėjimo nurodymas įvykdomas tą pačią dieną, jeigu jis kredito įstaigai pateikiamas iki jos nustatyto laiko (šis laikas negali būti ankstesnis nei 12 val.). Mokėjimo nurodymą pateikus po nustatyto laiko, jis įvykdomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Neskubus tarptautinis kredito pervedimas eurais įvykdomas ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos.

 • Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, neskubus (internetu)

  Komisinis atlyginimas mokamas už neskubaus nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į sąskaitą kitoje Lietuvoje veikiančioje kredito įstaigoje arba kitoje EEE šalyje veikiančioje kredito įstaigoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa. Neskubus vietinis mokėjimo nurodymas įvykdomas tą pačią dieną, jeigu jis kredito įstaigai pateikiamas iki kredito įstaigos nustatyto laiko (šis laikas negali būti ankstesnis nei 12 val.). Mokėjimo nurodymą pateikus po nustatyto laiko, jis įvykdomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Neskubus tarptautinis kredito pervedimas eurais įvykdomas ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos.

 • Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (skyriuje)

  Komisinis atlyginimas mokamas už skubaus nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į sąskaitą kitoje Lietuvoje veikiančioje kredito įstaigoje arba kitoje EEE šalyje veikiančioje kredito įstaigoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje. Skubus mokėjimo nurodymas paprastai įvykdomas nedelsiant, jeigu jis kredito įstaigai pateikiamas iki kredito įstaigos nustatyto laiko. Mokėjimo nurodymą pateikus po nustatyto laiko, jis įvykdomas kitos darbo dienos pradžioje.

 • Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, skubus (internetu)

  Komisinis atlyginimas mokamas už skubaus nurodymo pervesti lėšas iš kliento sąskaitos į sąskaitą kitoje Lietuvoje veikiančioje kredito įstaigoje arba kitoje EEE šalyje veikiančioje kredito įstaigoje įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa. Skubus mokėjimo nurodymas paprastai įvykdomas nedelsiant, jeigu jis kredito įstaigai pateikiamas iki kredito įstaigos nustatyto laiko. Mokėjimo nurodymą pateikus po nustatyto laiko, jis įvykdomas kitos darbo dienos pradžioje.Pervedimai užsienio valiuta (eurais) (iki 2014-12-31)

Informacija atskirai apie SEPA pervedimus ir pervedimus eurais į EEE šalis pateikiama iki 2014 m. gruodžio 31 d. Nuo 2015 m. atitinkami vietiniai ir tarptautiniai kredito pervedimai eurais kainuoja vienodai ir informacija pateikiama skiltyje „Kredito pervedimai eurais“.

 • SEPA (skyriuje)

  Komisinis atlyginimas mokamas už SEPA pervedimo į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas ir į kitas SEPA erdvės šalis įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje. SEPA pervedimai įvykdomi ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos.

 • SEPA (internetu)

  Komisinis atlyginimas mokamas už SEPA pervedimo į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas ir į kitas SEPA erdvės šalis įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojant internetinės bankininkystės programą. SEPA pervedimai įvykdomi ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos.

 • Eurais į EEE šalis (skyriuje)

  Komisinis atlyginimas mokamas už pervedimo eurais į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas ir į kitas Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) šalis įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje. Pervedimai eurais į EEE šalis įvykdomi ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos. Mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje, kredito įstaigos gali pailginti mokėjimo įvykdymo terminą dar viena darbo diena.

 • Eurais į EEE šalis (internetu)

  Komisinis atlyginimas mokamas už pervedimo eurais į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas ir į kitas EEE šalis įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojant internetinės bankininkystės programą. Pervedimai eurais į EEE šalis įvykdomi ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos.Tarptautiniai kredito pervedimai užsienio valiuta

 • Skyriuje

  Komisinis atlyginimas mokamas už neskubaus tarptautinio mokėjimo nurodymo užsienio valiuta įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus kredito įstaigos skyriuje. Komisinį atlyginimą moka ir mokėtojas, ir gavėjas (pasirinktis „SHA“, t. y. komisinis atlyginimas mokamas dalimis: mokėtojas moka už tokį pervedimą taikomą mokėtojo kredito įstaigos komisinį atlyginimą, o gavėjas – gavėjo kredito įstaigos taikomą komisinį atlyginimą). Į šią kategoriją patenka mokėjimai, vykdomi užsienio valiuta ir siunčiami į EEE arba ne EEE šalis.

 • Internetu

  Komisinis atlyginimas mokamas už neskubaus tarptautinio mokėjimo nurodymo užsienio valiuta įvykdymą, mokėjimo nurodymą pateikus naudojantis internetinės bankininkystės programa. Komisinį atlyginimą moka ir mokėtojas, ir gavėjas (pasirinktis „SHA“, t. y. komisinis atlyginimas mokamas dalimis: mokėtojas moka už tokį pervedimą taikomą mokėtojo kredito įstaigos komisinį atlyginimą, o gavėjas – gavėjo kredito įstaigos taikomą komisinį atlyginimą). Į šią kategoriją patenka mokėjimai, vykdomi užsienio valiuta ir siunčiami į EEE arba ne EEE šalis.Gautų lėšų įskaitymas (administravimas)

 • Lėšos, gautos kredito įstaigos viduje eurais

  Komisinis atlyginimas mokamas už lėšų, gautų kredito įstaigos viduje, įskaitymą į gavėjo sąskaitą.

 • Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitoje EEE šalyje veikiančių kredito įstaigų eurais

  Komisinis atlyginimas mokamas už lėšų, gautų iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų arba iš kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų, įskaitymą į gavėjo sąskaitą.

 • Lėšos, gautos užsienio valiuta pagal tarptautinį pervedimą

  Komisinis atlyginimas mokamas už lėšų, gautų pagal tarptautinį pervedimą, įskaitymą. Į šią kategoriją patenka gauti mokėjimai užsienio valiuta iš EEE arba ne EEE šalių. Komisinį atlyginimą moka abu – ir mokėtojas, ir gavėjas (pasirinktis „SHA“, t. y. komisinis atlyginimas mokamas dalimis: mokėtojas moka už tokį pervedimą taikomą mokėtojo kredito įstaigos komisinį atlyginimą, o gavėjas – gavėjo kredito įstaigos taikomą komisinį atlyginimą).Gautų lėšų eurais įskaitymas (iki 2014-12-31)

Informacija atskirai apie lėšas gautas pagal SEPA pervedimus ir pervedimus eurais iš EEE šalių pateikiama iki 2014 m. gruodžio 31 d. Nuo 2015 m. lėšų įskaitymas pagal atitinkamus vietinius ir tarptautinius kredito pervedimus eurais kainuoja vienodai.

 • Lėšos, gautos pagal SEPA pervedimą

  Komisinis atlyginimas mokamas už lėšų, gautų pagal SEPA pervedimą, įskaitymą.

 • Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš EEE šalių

  Komisinis atlyginimas mokamas už lėšų, gautų pagal pervedimą eurais iš EEE šalių, įskaitymą.Sąskaitos tvarkymas

 • Sąskaitos atidarymas

  Komisinis atlyginimas mokamas už mokėjimo sąskaitos atidarymą. Į šią sąskaitą gali būti gaunamos lėšos ir iš jos vykdomi mokėjimai. Į šią kategoriją nepatenka komisinis atlyginimas už su sąskaita susietos mokėjimo kortelės išdavimą.

 • Sąskaitos tvarkymas

  Periodiškai mokamas komisinis atlyginimas už mokėjimo sąskaitos tvarkymą. Į šią sąskaitą gali būti gaunamos lėšos ir iš jos vykdomi mokėjimai. Į šią kategoriją nepatenka komisinis atlyginimas už su sąskaita susietos mokėjimo kortelės aptarnavimą.

 • Sąskaitos uždarymas

  Komisinis atlyginimas mokamas už mokėjimo sąskaitos uždarymą.Valiutos keitimas

 • Grynaisiais pinigais (skyriuje)

  Komisinis atlyginimas mokamas už kiekvieną valiutos grynaisiais pinigais keitimo kredito įstaigos skyriuje operaciją.

  Valiutos keitimo išlaidos taip pat priklauso nuo kredito įstaigos taikomo valiutos keitimo kurso.

 • Internetu

  Komisinis atlyginimas mokamas už kiekvieną valiutos keitimo naudojantis internetinės bankininkystės programa operaciją.

  Valiutos keitimo išlaidos taip pat priklauso nuo kredito įstaigos taikomo valiutos keitimo kurso.Grynųjų pinigų operacijos eurais

Grynųjų pinigų išmokėjimas

 • Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje

  Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išmokėjimą iš kliento sąskaitos kredito įstaigos skyriuje, pateikus mokėjimo nurodymą išmokėti grynuosius pinigus. Į šią kategoriją nepatenka komisinis atlyginimas už pinigų išankstinį užsakymą.

 • Debeto kortele savo kredito įstaigos bankomatuose

  Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išmokėjimą kredito įstaigos bankomatų tinkle, kai naudojamasi debeto kortele (Visa Electron, V PAY, Maestro). Kredito įstaigos bankomatų tinklu laikomi pačios kredito įstaigos bankomatai, taip pat kitų kredito įstaigų bankomatai, jei pagal kredito įstaigų tarpusavio susitarimą jais naudojantis taikomos tokios pačios sąlygos.

 • Debeto kortele kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose

  Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išmokėjimą Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose, nepriklausančiuose kredito įstaigos bankomatų tinklui, kai naudojamasi debeto kortele (Visa Electron, V PAY, Maestro). Kredito įstaigos bankomatų tinklu laikomi pačios kredito įstaigos bankomatai, taip pat kitų kredito įstaigų bankomatai, jei pagal kredito įstaigų tarpusavio susitarimą jais naudojantis taikomos tokios pačios sąlygos.

 • Per kredito įstaigos tarpininkų tinklą

  Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų išmokėjimą iš kliento sąskaitos, naudojantis kredito įstaigos tarpininkų (pvz., UAB Perlo paslaugos terminalų tinklo) paslaugomis.


Grynųjų pinigų įmokėjimas

 • Į savo sąskaitą (skyriuje)

  Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų (banknotų) įmokėjimą kredito įstaigos skyriuje į savo sąskaitą.

 • Per kredito įstaigos tarpininkų tinklą

  Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų įmokėjimą į kliento sąskaitą, naudojantis kredito įstaigos tarpininkų (pvz., UAB Perlo paslaugos terminalų tinklo) paslaugomis.

 • Į savo sąskaitą (bankomatuose)

  Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų (banknotų) įmokėjimą į savo sąskaitą naudojantis bankomatu.


Lėšų, įmokėtų grynaisiais pinigais, pervedimas

 • Įmokėjimas į kito asmens sąskaitą tame pačiame MPT

  Komisinis atlyginimas mokamas už grynųjų pinigų (banknotų) įmokėjimą kredito įstaigos skyriuje į kito asmens sąskaitą toje kredito įstaigoje.

 • Pervedimas į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas, kai mokėtojas neturi sąskaitos kredito įstaigoje, neskubus

  Komisinis atlyginimas mokamas už neskubaus nurodymo pervesti lėšas, įmokėjus grynuosius pinigus kredito įstaigos skyriuje (neturint sąskaitos kredito įstaigoje), į sąskaitą kitoje Lietuvoje veikiančioje kredito įstaigoje arba kitoje EEE šalyje veikiančioje kredito įstaigoje įvykdymą. Neskubus vietinis mokėjimo nurodymas įvykdomas tą pačią dieną, jeigu jis kredito įstaigai pateikiamas iki kredito įstaigos nustatyto laiko (šis laikas negali būti ankstesnis nei 12 val.), mokėjimo nurodymą pateikus po nustatyto laiko, jis įvykdomas ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Neskubus tarptautinis kredito pervedimas eurais įvykdomas ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos.Įmokos už paslaugas

 • Grynaisiais pinigais

  Komisinis atlyginimas mokamas už įmokas už paslaugas grynaisiais pinigais skyriuje. Įmokos už paslaugas – tai mokėjimai už komunalines paslaugas pagal atsiskaitymo knygelę, už vandenį, šildymą, telekomunikacijų bendrovių paslaugas ir kt.

 • Internetu

  Komisinis atlyginimas mokamas už įmokas už paslaugas naudojantis internetinės bankininkystės programa. Įmokos už paslaugas – tai mokėjimai už komunalines paslaugas pagal atsiskaitymo knygelę, už vandenį, šildymą, telekomunikacijų bendrovių paslaugas ir kt.

 • Skyriuje iš savo sąskaitos

  Komisinis atlyginimas mokamas už įmokas už paslaugas, skyriuje inicijuojant mokėjimą iš kliento sąskaitos (pervedimu arba mokėjimo kortele) ir nenaudojant grynųjų pinigų. Įmokos už paslaugas tai mokėjimai už komunalines paslaugas pagal atsiskaitymo knygelę, už vandenį, šildymą, telekomunikacijų bendrovių paslaugas ir kt.Elektroninės sąskaitos apmokėjimas

 • Automatinis apmokėjimas kredito įstaigos viduje

  Komisinis atlyginimas mokamas už mokėtojo elektroninės bankininkystės sistemoje pateiktos elektroninės sąskaitos automatinį apmokėjimą, kai lėšų gavėjo mokėjimo sąskaita yra toje pačioje kredito įstaigoje. Automatinis elektroninės sąskaitos apmokėjimas – gautos elektroninės sąskaitos apmokėjimas, kuris vykdomas pagal iš anksto mokėtojo duotą sutikimą.

 • Automatinis apmokėjimas į kitą kredito įstaigą

  Komisinis atlyginimas mokamas už mokėtojo elektroninės bankininkystės sistemoje pateiktos elektroninės sąskaitos automatinį apmokėjimą, kai lėšų gavėjo mokėjimo sąskaita yra kitoje kredito įstaigoje. Automatinis elektroninės sąskaitos apmokėjimas – gautos elektroninės sąskaitos apmokėjimas, kuris vykdomas pagal iš anksto mokėtojo duotą sutikimą.

 • Apmokėjimas vienkartiniu pervedimu kredito įstaigos viduje

  Komisinis atlyginimas mokamas už mokėtojo elektroninės bankininkystės sistemoje pateiktos elektroninės sąskaitos apmokėjimą vienkartiniu pervedimu, kai lėšų gavėjo mokėjimo sąskaita yra toje pačioje kredito įstaigoje. Elektroninės sąskaitos apmokėjimas vienkartiniu pervedimu – gautos elektroninės sąskaitos apmokėjimas mokėtojui inicijuojant mokėjimo nurodymą, sudarytą elektroninės bankininkystės sistemoje pagal gautą elektroninę sąskaitą.

 • Apmokėjimas vienkartiniu pervedimu į kitą kredito įstaigą

  Komisinis atlyginimas mokamas už mokėtojo elektroninės bankininkystės sistemoje pateiktos elektroninės sąskaitos apmokėjimą vienkartiniu pervedimu, kai lėšų gavėjo mokėjimo sąskaita yra kitoje kredito įstaigoje. Elektroninės sąskaitos apmokėjimas vienkartiniu pervedimu – gautos elektroninės sąskaitos apmokėjimas mokėtojui inicijuojant mokėjimo nurodymą, sudarytą elektroninės bankininkystės sistemoje pagal gautą elektroninę sąskaitą.Tiesioginis debetas

 • Tiesioginis debetas

  Mokėtojo mokamas komisinis atlyginimas už tiesioginio debeto operacijas.
  Tiesioginis debetas – mokėjimo paslauga, kurią teikiant lėšos nurašomos iš mokėtojo sąskaitos, kai mokėjimo operaciją inicijuoja gavėjas, remdamasis gavėjui duotu mokėtojo sutikimu. Nuo 2016 m. sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojus SEPA reikalavimams, tiesioginis debetas apima tiesioginio debeto operacijas eurais, vykdomas pagal Europos mokėjimų tarybos nustatytą ir SEPA erdvėje veikiančią SEPA tiesioginio debeto pagrindinę schemą (angl. SEPA Core Direct Debit Scheme).Debeto kortelė

 • Išdavimas

  Komisinis atlyginimas mokamas už kredito įstaigos išleistos debeto kortelės (Visa Electron, V PAY, Maestro) išdavimą.

 • Aptarnavimas

  Metinis komisinis atlyginimas mokamas už kredito įstaigos išleistos debeto kortelės (Visa Electron, V PAY, Maestro) aptarnavimą.Papildoma informacija apie kredito unijas

 • Stojamoji įmoka

  Vienkartinė įmoka, mokama stojant į kredito uniją. Išstojus iš kredito unijos, stojamoji įmoka negrąžinama.

 • Pajinis įnašas

  Kredito unijai asmens įmokama pinigų suma kredito unijos pajiniam kapitalui sudaryti. Išstojus iš kredito unijos, pajinis įnašas grąžinamas kredito unijoje nustatyta tvarka.

 • Veiklos teritorija

  Teritorija, kurioje kredito unija teikia paslaugas.