Gyvybės draudimo įmonių siūlomos pensijų anuitetų rūšys

Standartinis pensijų anuitetas, suteikiantis galimybę gauti pelno – tai vienodo dydžio pensijų išmokos, gyvybės draudimo įmonės periodiškai mokamos asmeniui iki gyvos galvos, bei sutartimi įtvirtinta asmens, įsigijusio šios rūšies pensijų anuitetą, teisė gauti gyvybės draudimo įmonės pelno dalį už pensijų anuitetų veiklą, kurią gali sudaryti rizikos įmokų, sąnaudų ekonomija ar teigiamas investicinės veiklos rezultatas, kartą per metus vienkartinės išmokos pavidalu arba ją panaudoti periodinėm išmokoms didinti. Sutarties pagrindu mokamų išmokų mokėjimas nutrūksta anuitetą įsigijusio asmens mirties atveju.

Jei asmuo, sudarydamas pensijų anuiteto sutartį su gyvybės draudimo įmone, pasirinktų šią pensijų anuitetų rūšį, jam iki gyvos galvos ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius būtų mokama vienodo dydžio periodinė pensijų išmoka (pensija). Tačiau asmeniui, sudariusiam šios rūšies pensijų anuiteto sutartį, taip pat suteikiama galimybė gauti pelno už pensijų anuitetų veiklą, kurį gali sudaryti:
- pajamos iš investuoto kapitalo, kai draudimo įmonės gautos investicinės veiklos pajamos viršija garantuotą palūkanų normą, naudotą apskaičiuojant vienkartinę draudimo įmoką, kuria buvo apmokėta pensijų anuiteto sutartis;
- rizikos įmokų ekonomija, kai asmenų, įsigijusių pensijų anuitetus, gyvenimo trukmė skiriasi nuo prognozuotos;
- sąnaudų ekonomijos, kai realiai patirtų draudimo įmonės sąnaudų dydis buvo mažesnis nei planuota.
Pelnas paskirstomas asmenims, įsigijusiems pensijų anuitetus, draudimo įmonės draudimo taisyklėse nustatyta tvarka. Asmeniui, sudariusiam standartinio pensijų anuiteto, suteikiančio galimybę gauti pelno, sutartį, tenkanti pelno dalis gali būti išmokėta kartą per metus vienkartinės išmokos pavidalu arba panaudota periodinėms išmokoms didinti.
Tuo atveju, jei asmeniui tenkanti pelno dalis išmokama kartą per metus – mokamos vienkartinės išmokos dydis nėra pastovus: skirtingais metais išmoka gali būti ir didesnė, ir mažesnė, o tuo atveju, jei gyvybės draudimo įmonė pelno už pensijų anuitetų veiklą negavo, asmeniui vienkartinė išmoka taip pat nebus mokama.
Jei sutartimi yra įtvirtinta, kad asmeniui tenkanti pelno dalis bus panaudota periodinėms išmokoms didinti, gyvybės draudimo įmonė įsipareigoja mokėti ankstesniais metais padidintas pensijų išmokas net tuo atveju, jei pelnas ateinančiais metais nesusidarytų.

Pagrindinis privalumas:
- Per metus asmeniui išmokėtų periodinių pensijų išmokų ir jam tenkančio pelno dalies suma gali būti šiek tiek didesnė nei pagal kitą pensijų anuitetų rūšį (t.y. pensijų anuiteto, kai nustatytą laikotarpį garantuojama mokėti pensijų išmokas, suteikiančio galimybę gauti pelno) per metus mokėtinų pensijų išmokų suma.

Pagrindiniai trūkumai:
- Asmeniui, sudariusiam standartinio pensijų anuiteto, suteikiančio galimybę gauti pelno, sutartį, tenkančios pelno dalies dydis, mokėtinas pelno susidarymo atveju, nėra tiksliai žinomas.
- Dėl infliacijos mažėja periodinės pensijų išmokos perkamumo galia. Esant 3% infliacijai per metus, po 20 metų periodinės pensijų išmokos dalies perkamumo galia sumažėja beveik per pusę. Infliacijos neigiamą įtaką gali iš dalies kompensuoti paskirstomas pelnas, ypač jei pelno dalis mokama periodiškai didinant pensijų išmokas.

Pensijų anuitetas, kai nustatytą laikotarpį garantuojama mokėti pensijų išmokas, suteikiantis galimybę gauti pelno – tai vienodo dydžio pensijų išmokos, gyvybės draudimo įmonės periodiškai mokamos asmeniui iki gyvos galvos, kurių mokėjimas nenutrūksta pastarajam mirus laikotarpiu, už kurį garantuojamos pensijų išmokos: tokiu atveju pensijų išmokos bus mokamos nurodytam naudos gavėjui arba teisėtiems paveldėtojams iki garantuojamų pensijų išmokų mokėjimo laikotarpio pabaigos arba bus išmokėtos vienkartinės išmokos būdu, jei tokia galimybė numatyta draudimo įmonės draudimo taisyklėse. Be teisės gauti periodines pensijų išmokas papildomai yra įtvirtinama asmens teisė gauti gyvybės draudimo įmonės pelno dalį už pensijų anuitetų veiklą, kurią gali sudaryti rizikos įmokų, sąnaudų ekonomija ar teigiamas investicinės veiklos rezultatas, kartą per metus vienkartinės išmokos pavidalu arba ją panaudoti periodinėm išmokoms didinti. Šios rūšies pensijų anuitetą įsigijusiam asmeniui mirus pasibaigus laikotarpiui, kai garantuojama mokėti pensijų išmokas, visi mokėjimai nutrūksta.

Ši pensijų anuitetų rūšis suteikia tam tikrą apsaugą ankstyvos mirties atveju – asmeniui, sudariusiam pensijų anuiteto, kai nustatytą laikotarpį garantuojama mokėti pensijų išmokas, sutartį, gyvybės draudimo įmonė iki gyvos galvos ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius mokėtų vienodo dydžio periodinę pensijų išmoką, tačiau anuitetą įsigijusiam asmeniui mirus laikotarpiu, už kurį garantuojamos pensijų išmokos (dažniausiai 5–10 metų), pensijų išmokos bus mokamos nurodytam naudos gavėjui arba teisėtiems paveldėtojams iki garantuojamų pensijų išmokų mokėjimo laikotarpio pabaigos arba, jei tai numatyta draudimo įmonės draudimo taisyklėse, gali būti išmokėtos kaip vienkartinė išmoka. Tačiau, jei šios rūšies pensijų anuitetą įsigijęs asmuo mirtų pasibaigus laikotarpiui, kai garantuojama mokėti pensijų išmokas, visi mokėjimai nutrūktų ir paveldėtojai negautų jokių pensijų išmokų.
Be teisės gauti periodines pensijų išmokas asmeniui, sudariusiam šios rūšies pensijų anuiteto sutartį, taip pat yra suteikiama galimybė gauti pelno už pensijų anuitetų veiklą, kurį gali sudaryti:
- pajamos iš investuoto kapitalo, kai draudimo įmonės gautos investicinės veiklos pajamos viršija garantuotą palūkanų normą, naudotą apskaičiuojant vienkartinę draudimo įmoką, kuria buvo apmokėta pensijų anuiteto sutartis;
- rizikos įmokų ekonomija, kai asmenų, įsigijusių pensijų anuitetus, gyvenimo trukmė skiriasi nuo prognozuotos;
- sąnaudų ekonomijos, kai realiai patirtų draudimo įmonės sąnaudų dydis buvo mažesnis nei planuota.
Pelnas paskirstomas asmenims, įsigijusiems pensijų anuitetus, draudimo įmonės draudimo taisyklėse nustatyta tvarka. Asmeniui, sudariusiam pensijų anuiteto, kai nustatytą laikotarpį garantuojama mokėti pensijų išmokas, suteikiančio galimybę gauti pelno, sutartį, tenkanti pelno dalis gali būti išmokėta kartą per metus vienkartinės išmokos pavidalu arba panaudota periodinėms išmokoms didinti.
Tuo atveju, jei asmeniui tenkanti pelno dalis išmokama kartą per metus – mokamos vienkartinės išmokos dydis nėra pastovus: skirtingais metais išmoka gali būti ir didesnė, ir mažesnė, o tuo atveju, jei gyvybės draudimo įmonė pelno už pensijų anuitetų veiklą negavo, asmeniui vienkartinė išmoka taip pat nebus mokama.
Jei sutartimi yra įtvirtinta, kad asmeniui tenkanti pelno dalis bus panaudota periodinėms išmokoms didinti, gyvybės draudimo įmonė įsipareigoja mokėti ankstesniais metais padidintas pensijų išmokas net tuo atveju, jei pelnas ateinančiais metais nesusidarytų.

Pagrindiniai privalumai:
- Galimybė palikti tam tikrą sumą įpėdiniams mirties per laikotarpį, už kurį garantuojamos pensijų išmokos, atveju.

Pagrindiniai trūkumai:
- Šio anuiteto pensijų išmokos bus mažesnės nei standartinio pensijų anuiteto, suteikiančio galimybę gauti pelno.
- Asmeniui, sudariusiam pensijų anuiteto, kai nustatytą laikotarpį garantuojama mokėti pensijų išmokas, suteikiančio galimybę gauti pelno sutartį, tenkančios pelno dalies dydis, mokėtinas pelno susidarymo atveju, nėra tiksliai žinomas.
- Dėl infliacijos mažėja periodinės pensijų išmokos perkamumo galia. Esant 3% infliacijai per metus, po 20 metų garantuojamos periodinės pensijų išmokos dalies perkamumo galia sumažėja beveik per pusę. Infliacijos neigiamą įtaką gali iš dalies kompensuoti paskirstomas pelnas, ypač jei pelno dalis mokama periodiškai didinant pensijų išmokas.

Atnaujinta 2012-12-21