Finansų rinkos dalyviai, neįvykdę Lietuvos banko sprendimo dėl ginčo