Finansinių priemonių rinkos

2012-02-02
Pritarė investicinio fondo taisyklių pakeitimams ir leido pakeisti prospektus
Lietuvos banko valdyba pritarė UAB „Orion Asset Management“ (Vilnius) valdomo suderintojo kolektyvinio investavimo subjekto „ZPR Amerikos mažos kapitalizacijos bendrovių akcijų atviras investicinis fondas“ taisyklių pakeitimams...
2012-01-26
Leido UAB „Prudentis“ padalinti (likviduoti) investicinį fondą
Lietuvos banko valdyba pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2011 m. birželio 2 d. sprendimą, kuriuo buvo pritarta UAB „Prudentis“ sudaromo suderintojo investicinio fondo „Prudentis Quantitative Value Fund“ taisyklėms...
2012-01-26
Leido subordinuotąją paskolą įskaityti į kapitalą
Lietuvos banko valdyba leido UAB „Prudentis“ 44 891 eurų (tai atitinka 154 999 Lt) subordinuotąją dviejų metų trukmės paskolą, gautą iš Audriaus Balaišio, įskaityti į UAB „Prudentis“ III lygio kapitalą...
2012-01-26
Pritarė UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ investicinių fondų taisyklių pakeitimui
Lietuvos banko valdyba pritarė UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ sudarytų suderintojo investicinio fondo „Ūkio banko obligacijų fondas“, suderintojo investicinio fondo „Ūkio banko racionalaus investavimo fondas“ bei sudėtinio specialiojo kolektyvinio investavimo subjekto...
2012-01-26
AB „Žemaitijos pienas“ paskirta bauda už pavėluotai paskelbtą pranešimą apie emitento vadovo sandorį
Šiandien Lietuvos banko valdyba išnagrinėjo akcinei bendrovei (AB) „Žemaitijos pienas“ surašytą pažeidimo protokolą ir jai paskyrė 1 tūkst. Lt baudą už pavėluotai paskelbtą informaciją apie emitento vadovo A. Pažemecko sudarytą sandorį.
2012-01-19
Patvirtintas AB „ALITA“ oficialaus pasiūlymo cirkuliaras
Lietuvos bankas patvirtino FR&R Invest IGA S.A. (Liuksemburgas) pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą supirkti įmonių grupės „ALITA“, AB likusias paprastąsias vardines akcijas...
2012-01-19
Patvirtintas AB „Anykščių vynas“ oficialaus pasiūlymo cirkuliaras
Lietuvos bankas patvirtino FR&R Invest IGA S.A. (Liuksemburgas) pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą supirkti AB „Anykščių vynas“ likusias paprastąsias vardines akcijas...
2012-01-19
AB „Lifosa“ nebelaikoma emitentu
Lietuvos bankas nusprendė nebelaikyti AB „Lifosa“ emitentu Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo prasme.
2012-01-12
Davė leidimus vieną investicinį fondą steigti, kitą – likviduoti
Lietuvos banko valdyba leido UAB „Novus Asset Management“ patvirtinti šios bendrovės sudaromo atviro tipo sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Strategic Fund“ taisykles...
Rasta įrašų: 299

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: