Finansinių priemonių rinkos

2016-05-20
Leista pakeisti UAB „Novus Asset Management“ valdomo fondo taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB„Novus Asset Management“ valdomo sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Strategic Fund“ taisykles.
2016-05-12
Neprieštarauta dėl AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ įsigijimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AS „Latvijas Centralais depozitarijs“ prašymą ir susijusią medžiagą, neprieštarauja, jog ši bendrovė įsigytų tokią AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.
2016-05-12
Leista pakeisti nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund III“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „Lords LB Asset Management“ valdomo uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund III“ taisykles.
2016-05-05
Leista pakeisti „Dovre Umbrella Fund“ investicinio fondo taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „Dovre Forvaltning“ valdomo suderintojo sudėtinio investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles. Taisyklėse numatoma, kad naujiems investuotojams bus taikomas platinimo mokestis, susietas su investavimo suma.
2016-04-27
Pritarta UAB „Lewben Investment Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Lewben Investment Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti šios valdymo įmonės steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Craftstone Capital Appreciation Fund“ taisyklėms.
2016-04-13
Pritarta dviejų nekilnojamojo turto investicinių fondų steigimui
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB ,,Lords LB Asset Management“ steigiamų uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtų nekilnojamojo turto investicinių fondų „Lords LB Special Fund II“ ir „Lords LB Special Fund III“ taisyklėms.
2016-04-13
Subfondą „INVL lanksčiosios strategijos subfondas“ leista jungti prie fondo „INVL Baltijos fondas“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido jungti po jungimo pasibaigsiantį sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ subfondą „INVL lanksčiosios strategijos subfondas“ prie atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“.
2016-04-04
Paskelbtas „Pirmumo teisės įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų įgijimo ir perleidimo taisyklių“ pakeitimo projektas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į iš suinteresuotų asmenų gautus paklausimus ir pasiūlymus, parengė ir pateikė derinti Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 03-150 „Dėl Pirmumo teisės įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų arba konvertuojamųjų obligacijų įgijimo ir perleidimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą...
2016-03-24
Patvirtinti UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisyklių pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomų aštuonių pensijų kaupimo fondų taisyklių pakeitimus.
2016-03-10
Leista pakeisti UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų – „INVL MEZZO II 53+“, „INVL MEDIO II 47+“, „INVL EXTREMO II 16+“ – taisyklių pakeitimus.
Rasta įrašų: 287

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: