Finansinių priemonių rinkos

2016-08-01
Neprieštarauta prašymui taikyti išimtį dėl tarpuskaitos prievolės
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti AB DNB bankas prašymui taikyti išimtį dėl tarpuskaitos prievolės sudarant grupės vidaus sandorius...
2016-08-01
Leista pakeisti 2 investicinių fondų taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti atvirojo specialiojo investicinio fondo „Prudentis Global Value Fund“, investuojančio į perleidžiamuosius vertybinius popierius ir valdomo valdymo įmonės UAB ,,Prudentis“, taisykles.
2016-07-20
Bankrutavusi AB „Kauno tiekimas“ nebelaikoma emitentu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė bankrutavusios AB „Kauno tiekimas“ nebelaikytivertybinių popierių emitentu.
2016-07-03
Pradedamos taikyti Alternatyvių veiklos rodiklių gairės
Primename bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, ir asmenims, atsakingiems už prospektų rengimą, kad įsigaliojo gairės „Alternatyvūs veiklos rodikliai“. Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR) – tai finansiniai rodikliai, kuriais vertinama buvusi ar būsima bendrovės finansinė veikla, finansinė padėtis arba grynųjų pinigų srautai...
2016-07-01
Leista pakeisti investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „INVL Asset Management“ valdomo suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ taisykles.
2016-06-30
Paskelbta Emitentų 2015 m. veiklos apžvalga
Lietuvos bankas paskelbė Emitentų 2015 m. veiklos apžvalgą. Joje nagrinėjami konsoliduotieji bendrovių, kurių išleisti vertybiniai popieriai 2015 m. gruodžio 31 d. buvo įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, 2015 m. metinės informacijos duomenys.
2016-06-23
Pritarta nekilnojamojo turto investicinio fondo Lords LB Special Fund IV taisyklėms
Priežiūros tarnyba pritarė UAB „Lords LB Asset Management“ steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto nekilnojamojo turto investicinio fondo Lords LB Special Fund IV taisyklėms.
2016-06-20
Pritarta UAB „Gerovės kūrimas“ steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė valdymo įmonės UAB ,,Gerovės kūrimas“ steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Strategic Asset Allocation Fund“ taisyklėms.
2016-06-16
Didinama investuotojų apsauga, griežtinamas finansinių priemonių rinkos teisinis reguliavimas
Nuo 2016 m. liepos 3 d. Europos Sąjungoje pradedamas taikyti teisinis finansinių priemonių rinkos reguliavimas, kuriuo siekiama padidinti rinkos vientisumą ir investuotojų apsaugą. Nuo šios dienos pradeda veikti naujo Europos Sąjungos teisės akto nuostatos , o tuos klausimus iki šiol reglamentavę nacionaliniai teisės aktai bus taikomi tiek, kiek neprieštarauja Europos Sąjungos teisiniam reguliavimui...
2016-06-03
UAB FMĮ „Orion Securities“ – įspėjimas už teisės aktų pažeidimus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė skirti UAB FMĮ „Orion Securities“ įspėjimą už patikrinimo metu nustatytus Finansinių priemonių rinkų įstatymo ir kitų finansų maklerio įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.
Rasta įrašų: 277

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: