ES naujienos

Europos bankininkystės institucijos (angl. European Banking Authority (EBA) viešai skelbiama naujausia informacija n17383/newpage.gif

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Market  Authority (ESMA) viešai skelbiama naujausia informacija n17383/newpage.gif

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (angl. European Insurance and Occupational  Pensions Authority (EIOPA) viešai skelbiama naujausia informacija n17383/newpage.gif

2017-01-13
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija paskelbė dokumentą „Klausiate – atsakome“ dėl Finansinių priemonių rinkų direktyvos (MiFID II) ir reglamento (MiFIR) įgyvendinimo
Šio dokumento tikslas – skatinti priežiūros metodų ir praktikos bendrumą, vienodą MiFID II ir MiFIR taikymą reguliavimo duomenų pateikimo prekybos priežiūros srityje. 
2016-12-13
Vieša Europos bankininkystės institucijos konsultacija dėl pranešimo apie didelius incidentus gairių projekto
Europos bankininkystės institucija (angl. European Banking Authority, EBA) paskelbė viešą konsultaciją dėl pranešimo apie didelius incidentus gairių projekto.
2016-12-07
Vieša ECB konsultacija dėl Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovo projekto
Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė viešą konsultaciją dėl Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovo projekto.
2016-11-07
ESMA skelbia emitentų 2016 m. finansinių ataskaitų tikrintinų sričių prioritetus
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) paskelbė prioritetines emitentų 2016 m. finansinių ataskaitų tikrintinas sritis. Šios sritys nustatomos siekiant nuosekliai ir bendrai taikyti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) visoje Europos Sąjungos rinkoje...
2016-02-23
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija skelbia konsultaciją dėl Piktnaudžiavimo rinka reguliavimo gairių
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) paskelbė viešą konsultaciją dėl gairių projekto, skirto Piktnaudžiavimo rinka reglamento (angl. Market Abuse Regulation) įgyvendinimui paaiškinti. Reglamentu išplečiama jo taikymo sritis naujoms rinkoms, platformoms ir prekybos elgsenai.
2015-04-10
ESMA vykdys centralizuotus MiFIR ir EMIR duomenų rinkimo projektus
Europos vertybinių popierių rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) pradeda vykdyti du didelius projektus, kurių centralizavimui pritarė daugelis nacionalinių kompetentingų priežiūros institucijų, deleguodamos ESMA šiuo tikslus...
2014-09-30
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija paskelbė konsultaciją dėl techninių reguliavimo standartų, skirtų prospektams pagal „Omnibus II“ direktyvą
2014 m. rugsėjo 26 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) paskelbė viešą konsultaciją dėl techninių reguliavimo standartų (RTS), skirtų prospektams pagal „Omnibus II“.
2014-08-05
Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas primena finansų institucijoms jų atsakomybes parduodant savo finansinius produktus klientams
Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas, sudarytas iš Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA), Europos bankininkystės institucijos (EBI) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA), išleido priminimą...
2014-07-17
ESMA skelbia viešą konsultaciją dėl Piktnaudžiavimo rinka reglamento
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija skelbia konsultaciją dėl naujojo Piktnaudžiavimo rinka reglamento, kuris įsigaliojo 2014 m. liepos 2 d. Konsultacijoms ESMA teikia du dokumentus – techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektą (RTS/ITS) ir dokumentą dėl techninio patarimo (TA).
2014-07-16
EBA siūlo galimus reikalavimus dėl virtualių valiutų reguliavimo režimo ir teikia patarimą finansų įstaigoms dėl šių valiutų įsigijimo, laikymo ar pardavimo
Europos bankininkystės institucija (angl. European Banking Authority, EBA) pateikė nuomonę Europos Komisijai, Europos Sąjungos Tarybai ir Parlamentui dėl virtualių valiutų (angl. virtual currencies) reguliavimo reikalavimų.
Rasta įrašų: 36

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: