Duomenų platinimo specialieji standartai

Plečiantis tarptautinei ekonominei ir finansų integracijai, didėja būtinybė aprūpinti visuomenę išsamiais, savalaikiais, patikimais ir palyginamais ekonominės ir finansų statistikos duomenimis. Todėl Tarptautinis Valiutos Fondas (TVF) 1996 m. balandžio mėn. patvirtino valstybėms narėms Duomenų platinimo specialiuosius standartus (DPSS). Jų tikslas - padėti TVF nariams teikiant visuomenei ekonominės ir finansų statistikos informaciją. Laiku paskelbti išsamūs statistiniai duomenys apibūdina šalių makroekonomikos politiką ir ūkio plėtrą.

Valstybės, prisijungusios prie DPSS, parengia patvirtintų rodiklių grupių metaduomenis, t.y., informaciją apie statistinių rodiklių turinį ir periodiškumą, jų rinkimo, kaupimo, apsaugos ir platinimo (skelbimo visuomenei) praktiką šalyje. Šalių parengti metaduomenys patalpinti TVF suformuotame duomenų platinimo standartų elektroniniame biuletenyje.

Lietuva, siekdama tapti kuo atviresnė tarptautinėms finansų rinkoms ir sudominti kuo daugiau užsienio investuotojų, prie DPSS prisijungė 1996 m. gegužės pabaigoje. Lietuvos metaduomenys patalpinti aukščiau minimame elektroniniame biuletenyje. Duomenų platinimo specialiaisiais standartais nustatytos rodiklių grupės, už kurias atsakingas Lietuvos bankas, šių grupių duomenų parengimo kalendorius ir atsakingi asmenys skelbiami LB „Mėnesiniame biuletenyje“.

Atsakingi asmenys ir duomenų grupės:

Gintaras Daugėla,
Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas,
tel: 2680117, faksas: 2680144,
gdau...@lb.lt

 

Pinigų apžvalga, LB balansas

Edita Jurgaitienė,
Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamentas,
tel: 268 0625, faksas: 268 0656,
ejurga...@lb.lt

 

VVP palūkanų normos, oficialūs užsienio valiutų santykiai

 

Jurgita Maslauskaitė,
Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas,
tel: 2680422, faksas 2680428,
jmasla...@lb.lt

 

Indėlių, paskolų ir tarpbankinės rinkos palūkanų normos

Svetlana Šilgalienė,
Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas,
tel: 2680410, faksas: 2680426, 
ssilg...@lb.lt

 

Mokėjimų balansas, tarptautinės investicijos

Daiva Milaševičienė,
Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas,
tel: 2680413, faksas: 2680426,
dmilase...@lb.lt

 

Oficialiosios tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas

Rūta Bacevičiūtė,
Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas,
Tel: 2680124, faksas: 2680416,
rbacev...@lb.lt

 

Bendroji šalies skola užsieniui

Aušra Buivienė,
Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas,
Tel: 2680420, faksas: 2680428,
abui...@lb.lt

Bendras DPSS taikymo Lietuvoje koordinavimas,
Išankstinio duomenų skelbimo kalendoriaus atnaujinimas,
Nacionalinio suvestinių duomenų puslapio atnaujinimo priežiūra

Lietuvos bankas, vykdydamas DPSS reikalavimus, suteikia informacijos naudotojams galimybę per savo svetainę internete susipažinti su akcijų kainų indeksais, kuriuos skaičiuoja ir kasdien skelbia Vertybinių popierių birža NASDAQ OMX Vilnius.

Nacionalinis suvestinių duomenų puslapis (NSDP) "Lietuvos ekonomikos ir finansų duomenys" atnaujinamas Išankstiniame duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis dienomis. Šis puslapis anglų kalba, kaip ir kitų DPSS taikančių šalių NSDP, abipusiu ryšiu susietas su TVF duomenų platinimo standartų elektroniniu biuleteniu. Šiame biuletenyje pateikiami ir Lietuvos bei kitų šalių Išankstiniai duomenų skelbimo kalendoriai.

Duomenys apie Lietuvos tarptautines atsargas ir užsienio valiutų likvidumą Tarptautinio Valiutos Fondo nustatyta standartine forma paskelbiami per savaitę ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus. Pastarasis puslapis anglų kalba taip pat susietas abipusiu ryšiu su TVF duomenų platinimo standartų elektroniniu biuleteniu.

Su minimu biuleteniu yra susieti ir Lietuvos bei kitų šalių tarptautinių investicijų balanso ir bendrosios šalies skolos užsieniui duomenys.

Atnaujinta 2015-10-28