Dalyvaujantiems atrankoje

Apie tai, kaip vykdomos atrankos

Paskelbus atranką, pretendentų prašymai dalyvauti atrankoje priimami iki skelbime nurodytos datos. Atrankos komisija pagal pateiktus dokumentus atrenka pretendentus, labiausiai atitinkančius darbo skelbime nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Ne vėliau kaip 15 darbo dienų nuo skelbime nurodytos paskutinės dokumentų pateikimo dienos šie pretendentai yra kviečiami dalyvauti atrankoje. Pretendentui gali būti skiriamos specialiųjų gebėjimų užduotys (testai, rašiniai, pristatymai).

Taip nustatomi tinkamiausi pretendentai, o geriausiai pasirodęs pretendentas pripažįstamas atrankos nugalėtoju ir jam pasiūloma užimti darbo vietą. Jei pretendentas atsisako siūlomų pareigų (pasirinko kitą darbovietę, apsigalvojo, paaiškėjo, kad sąlygos jam netinkamos, ir pan.), jas siūloma užimti antrą vietą pagal dalyvavimo atrankoje rezultatus užimančiam pretendentui, kuris yra pripažintas kaip atitinkantis pretendentams keliamus reikalavimus.

Konfidencialumą garantuojame. Apie atrankos rezultatus informuojami tik atrankoje dalyvavę kandidatai.

     
     10 patarimų dalyvaujantiems atrankoje

  1. Įdėmiai įsiskaitykite į pretendentams pateikiamus reikalavimus skelbime.
  2. Pateikite visą informaciją, kurios prašoma.
  3. Detaliau susipažinkite su sritimi, į kurią pretenduojate.
  4. Apgalvokite, ar Jūs norite dirbti būtent šioje institucijoje ir (ar) darbo vietoje, į kurią paskelbtas konkursas.
  5. Turėkite atsakymą pats sau, kodėl norite užimti būtent šias pareigas.
  6. Parenkite CV, kuri būtų skirta Jus pristatyti būtent toms pareigoms, į kurias pretenduojate.
  7. Apgalvokite ir motyvaciniame laiške išdėstykite pagrindinius argumentus, kodėl Jūs galėtumėte būti laikomas tinkamiausiu pretendentu.
  8. Pakviestas į pokalbį būkite pasirengęs parodyti visas teorines ir praktines žinias, kuriomis operuojate apie sritį, kurioje ketinate dirbti.
  9. Rengdamasis pokalbiui apgalvokite, kodėl būsimam darbdaviui turėtumėte atrodyti tinkamiausias pretendentas, ir sugebėkite tai paaiškinti atsakydamas į klausimus pokalbio metu.
  10. Jei laimėjote konkursą ir Jums pasiūlė užimti pareigas, prieš priimdami sprendimą , išsiaiškinkite visus Jums rūpimus klausimus.

SUSIJUSI INFORMACIJA

Atnaujinta 2015-02-05