Bankų ir užsienio bankų filialų statistinę atskaitomybę reglamentuojantys teisės aktai

2003 05 08 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 46 Dėl pinigų finansinių institucijų balanso statistinės atskaitomybės;

2003 12 24 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 139 Dėl pinigų finansinių institucijų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistinės atskaitomybės;

2008 07 24 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 116 Dėl tarpbankinio skolinimo ir skolinimosi bei užsienio valiutos rinkos statistinės atskaitomybės;

2005 09 29 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 139 Dėl mokėjimo priemonių statistinės atskaitomybės;

2010 04 15 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr.03-31 Dėl sąskaitų tvarkytojų statistinės atskaitomybės;

2000 06 29 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 94 Dėl statistinių ataskaitų formų patvirtinimo;

2009 12 24 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 241 Dėl statistinės informacijos ir duomenų, reikalingų sudarant Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą ir tarptautinių investicijų balansą, pateikimo Lietuvos bankui tvarkos patvirtinimo;

2004 05 06 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 65 Dėl Poveikio priemonių už statistinės informacijos pateikimo pažeidimus taikymo taisyklių patvirtinimo;

1995 12 21 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 125 Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo;

2008 08 07 Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 123 Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir Respublikos užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos.