NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Aptarti mokėjimo įstaigos UAB „TT Express“ inspektavimo rezultatai

2016 m. gruodžio 7 d.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos posėdyje aptarti mokėjimo įstaigos UAB „TT Express“ planinio inspektavimo rezultatai. Inspektavimo metu esminių teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų nenustatyta, tačiau atkreiptas mokėjimo įstaigos dėmesys į tobulintinas veiklos sritis.

Pasidalyk: