Pranešimai ir naujienos

2014-07-15
Panaikintas UADBB „Top brokeris“ licencijos galiojimas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „Top brokeris“ prašymą, nusprendė panaikinti šios įmonės veiklos licencijos galiojimą.
2014-07-15
Atšaukta UADBB „Draudimo partneriai“ veiklos licencija
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė panaikinti uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Draudimo partneriai“ išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą.
2014-07-15
Informacija apie rengiamą draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą
Preliminari egzamino data – 2014 m. rugpjūčio 14 d., vieta – Žirmūnų g. 151, Vilnius. Apie konkrečią egzamino datą, laiką ir vietą pretendentai bus informuoti asmeniškai elektroniniu paštu.
2014-07-08
Maksimali techninė palūkanų norma nepakeista
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino nepakeistą 1,77 proc. maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko gyvybės draudimo įmonės, skaičiuodamos žalos padengimo techninį atidėjinį.
2014-07-08
Išduota draudimo brokerių įmonės veiklos licencija steigiamai UADBB „Infodra“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi steigėjo (fizinio asmens) prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė išduoti draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją steigiamai UADBB „Infodra“.
2014-07-02
Lietuvos bankas: vartotojai, įsigydami finansinių produktų derinių, turėtų gauti daugiau informacijos
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Poziciją dėl draudimo ir kitų finansinių paslaugų derinių pardavimo modelio. Šia pozicija Priežiūros tarnyba pateikia savo nuomonę dėl finansinių produktų deriniams taikytino teisinio reglamentavimo apimties.
2014-07-02
Atšaukti kai kurie raštiški nurodymai „Panevėžio regiono taupomajai kasai“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į tai, kad kredito unija ,,Panevėžio regiono taupomoji kasa“ pašalino tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, atšaukė jai kai kuriuos šių metų balandžio 22 d. duotus raštiškus nurodymus.
2014-07-02
Priežiūros tarnyba sustabdė UADBB „Draudimo partneriai“ licencijos galiojimą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė sustabdyti uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Draudimo partneriai“ išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą. Licencijos galiojimas sustabdytas nustačius, kad įmonės nuosavas kapitalas mažesnis, nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą.
2014-06-18
Kredito unija „Giminėlė“ įspėta dėl teisės aktų pažeidimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba tikslinio kredito unijos „Giminėlė“ inspektavimo metu nustatė teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų tvarkant grynuosius pinigus ir jų apskaitą.
2014-06-18
Pritarta UAB „Lords LB Asset Management“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti šios įmonės steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Lords LB Battery Fund“ taisyklėms.
Rasta įrašų: 701

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: