Pranešimai ir naujienos

2014-04-09
Panaikinta UADBB „Tinklo draudimo brokeris“ veiklos licencija
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba panaikino uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Tinklo draudimo brokeris“ išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą.
2014-04-09
Suderinti UADBB „Jūsų patarėjas“ įstatų pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „Jūsų patarėjas“ įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo suderinti.
2014-04-09
Davė leidimą tapti AB Šiaulių bankas stebėtojų tarybos nariu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Valdui Vitkauskui tapti AB Šiaulių bankas stebėtojų tarybos nariu.
2014-04-09
Vadovausis gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė vadovautis Europos bankininkystės institucijos 2013 m. gruodžio 6 d. priimtomis Gairėmis dėl mažmeninių indėlių, kuriems, teikiant informaciją apie likvidumą pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (kapitalo reikalavimų reglamentas, CRR), taikomi kitokie netenkamų pinigų srautai.
2014-04-08
Priežiūros tarnyba priėmė pozicijas dėl indėlių
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino pozicijas dėl terminuotųjų indėlių sutarčių nutraukimo anksčiau jose nustatyto termino ir su tuo susijusių mokesčių taikymo, dėl Finansinių priemonių rinkų įstatymo taikymo indėlių atžvilgiu apimties...
2014-04-08
Atnaujintos Sudėtingų ir nesudėtingų finansinių priemonių gairės
Priežiūros tarnyba atnaujino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2010 m. gruodžio 9 d. priimtas Sudėtingų ir nesudėtingų finansinių priemonių gaires...
2014-04-02
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas
2014-04-02
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija paskelbė nuomonę dėl struktūrizuotų produktų
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija paskelbė nuomonę dėl struktūrizuotų produktų, skirtų neprofesionaliesiems klientams.
2014-04-01
Lietuvos bankas patvirtino AB „Agrowill Group“ akcijų prospektą
2014 m. kovo 31 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „Agrowill Group“ 2014 m. kovo 13 d. akcininkų susirinkimo sprendimu išleidžiamų iki 102 595 266 paprastųjų vardinių akcijų (1 akcijos nominalioji vertė 1 Lt, 1 akcijos emisijos kaina 1 Lt) prospektą...
2014-03-28
Papildyta UAB ,,Perlo paslaugos“ mokėjimo įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba priėmė sprendimą papildyti UAB ,,Perlo paslaugos“ mokėjimo įstaigos licenciją...
Rasta įrašų: 646

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: