Pranešimai ir naujienos

2014-12-04
Lietuvos bankas įspėjo Vilniaus regiono kredito uniją
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įvertinusi inspektavimo metu nustatytus Vilniaus regiono kredito unijos veiklos trūkumus, nutarė įspėti šią kredito uniją ir įpareigoti iki 2015  m. sausio 31 d. pašalinti teisės aktų pažeidimus bei kitus veiklos trūkumus.
2014-12-04
Keičiasi UAB „Swedbank investicijų valdymas“ pensijų fondų taisyklės
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino penkių UAB „Swedbank investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisyklių pakeitimus.
2014-12-04
Panaikintas fondas „RME Capital Hedge Fund“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ prašymu pripažino netekusiu galios Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą dėl pritarimo informuotiesiems investuotojams skirto atviro tipo investicinio fondo „RME Capital Hedge Fund“ taisyklėms.
2014-12-04
Lenkijos PZU SA leista supirkti likusias „Lietuvos draudimo“ akcijas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino „Powszechny Zakład Ubezpieczeń“, SA (PZU SA), privalomo oficialaus siūlymo, siekiant supirkti likusias AB „Lietuvos draudimas“ akcijas, cirkuliarą. Likusios AB „Lietuvos draudimas“ paprastosios vardinės akcijos bus superkamos mokant už vieną akciją 237,16 euro.
2014-12-04
Patvirtintas naujas UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos pirmininkas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Mariaus Jundulo, pretenduojančio eiti UAB DK „PZU Lietuva“valdybos pirmininko pareigas, kandidatūrai. Marius Jundulas iki paskyrimo į šias pareigas buvo šios bendrovės valdybos narys.
2014-12-02
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas
2014-11-19
Leista UADBB ,,Perlo draudimo brokeris“ daugiau nei keturis kartus padidinti įstatinį kapitalą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UADBB ,,Perlo draudimo brokeris“ padidinti įstatinį kapitalą nuo 65 tūkst. iki 300 tūkst. litų...
2014-11-18
Įspėjimas investuotojams dėl investavimo į išvestines finansines priemones ir prekybos internetinėse prekybos platformose
Pastaruoju metu Lietuvos bankas stebi suaktyvėjusią veiklą Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių jurisdikcijai priklausančių subjektų, siūlančių galimybę prekiauti internetinėse prekybos platformose  sudarant sandorius...
2014-11-14
UAB „Markets Baltic“ už neteisėtą investicinių paslaugų teikimą skirta 100 000 Lt bauda
Lietuvos banko valdyba skyrė 100 000 Lt baudą UAB ,,Markets Baltic“ už tai, kad bendrovė teikė investicines paslaugas neturėdama tam reikiamos licencijos. Beveik visi klientai, pasinaudoję įmonės teikiamomis paslaugomis, prarado visas investuotas lėšas.
2014-11-12
UAB „WoraPay“ leista laikinai netaikyti kapitalo apribojimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad mokėjimo įstaiga UAB ,,WoraPay“, apskaičiuodama nuosavą kapitalą, iki 2014 m. gruodžio 31 d. netaikytų kapitalo apribojimo, nustatančio, kad II lygio kapitalas neturi viršyti I lygio kapitalo.
Rasta įrašų: 766

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: