Pranešimai ir naujienos

2015-01-14
Kredito unijai „Savas rūpestis“ skirta bauda
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į kredito unijos „Savas rūpestis“ atlikto tikslinio inspektavimo rezultatus, šiai kredito unijai skyrė 2 362 eurų baudą.
2015-01-14
Kredito unijai „Vilniaus kreditas“ skirta bauda
Atsižvelgdama į kredito unijos „Vilniaus kreditas“ atlikto tikslinio inspektavimo rezultatus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė šiai kredito unijai 14 668 eurų baudą.
2015-01-14
Skiriamas naujas UAB ,,Būsto paskolų draudimas“ valdybos narys
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Sigito Mitkaus kandidatūrai į draudimo įmonės UAB ,,Būsto paskolų draudimas“ valdybos nario pareigas.
2015-01-08
Įvertinti bankų priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatai
Lietuvos banko valdyba aptarė AB SEB banko, „Swedbank“, AB, AB DNB banko, „Nordea Bank AB“ Lietuvos skyriaus, „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialo, AB „Citadele“ banko, UAB Medicinos banko ir AB banko „FINASTA“ priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatus. Procesą organizavo ir rezultatus apibendrino Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Su šio proceso rezultatais buvo supažindinti ir patys bankai...
2014-12-31
Kredito unijai „Žemaitijos iždas“ laikinai uždrausta priimti naujus indėlius
Atsižvelgiant į kredito unijoje „Žemaitijos iždas“ susidariusią padėtį, kai kredito unijoje nėra veikiančių valdymo organų, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba šiai kredito unijai laikinai, kol kredito unija pašalins teisės aktų pažeidimus, uždraudė teikti indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimo iš neprofesionalių rinkos dalyvių finansinę paslaugą.
2014-12-31
UAB ,,Baudų administratorius“ išbraukta iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
Vartojimo kredito davėjo UAB ,,Baudų administratorius“ prašymu Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė šią bendrovę iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo, kuriame ji buvo nuo 2012 m. gegužės mėn.
2014-12-31
AB SEB bankui leista nevertinti įsigytų gautinųjų sumų sumažėjimo rizikos
AB SEB banko prašymu ir atsižvelgdama į atitinkamą Europos Sąjungos reglamentą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nutarė nereikalauti, kad AB SEB bankas apskaičiuotų ir pripažintų pagal riziką įvertintų pozicijų sumą (angl. risk-weighted exposure amount) įsigytų gautinųjų sumų (pagal faktoringo be regreso teisės sandorius) sumažėjimo rizikai padengti.
2014-12-31
UAB DK „PZU Lietuva“ beveik du kartus didina įstatinį kapitalą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad UAB DK „PZU Lietuva“ įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo didinimo nuo 90 mln. 406,7 tūkst. litų iki 176 mln. 406,7 tūkst. litų yra suderinti.
2014-12-31
Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ vykdys pensijų anuitetų veiklą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nutarė nuo 2015 m. sausio 1 d. įtraukti gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ į Gyvybės draudimo įmonių, vykdančių pensijų anuitetų veiklą, sąrašą.
2014-12-31
AB „Lietuvos dujos“ įspėta dėl Vertybinių popierių įstatymo pažeidimo
Atsižvelgdamas į AB „Lietuvos dujos“ atlikto finansinių ataskaitų atitikties tarptautiniams apskaitos standartams (TAS) tyrimo rezultatus, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius nustatė įstatymo pažeidimą ir įpareigojo įmonę jį ištaisyti.
Rasta įrašų: 787

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: