Pranešimai ir naujienos

2017-01-04
Vadovausis gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos priimtomis Trečiųjų šalių draudimo įmonių filialų priežiūros gairėmis.
2017-01-04
Papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi elektroninių pinigų įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ prašymą, nusprendė įtraukti šios įstaigos tarpininką – UAB „Gulbelė“ – į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.
2016-12-15
Leista pakeisti UAB „Synergy finance“ valdomo specialiojo investicinio fondo taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB„Synergy finance“ prašymą, leido pakeisti šios įmonės valdomo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Synergy finance turto taktinio paskirstymo fondas“ taisykles.
2016-12-15
Leista jungti UAB „Swedbank investicijų valdymas“ valdomus II pakopos pensijų fondus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB „Swedbank investicijų valdymas“ jungti II pakopos pensijų fondus: pensijų fondą „Danske pensija 50“ prie pensijų fondo „Pensija 3“, pensijų fondą „Danske pensija 100“ prie pensijų fondo „Pensija 5“.
2016-12-15
Pritarta dėl UAB „MiniGo LT“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo įsigijimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė, kad vienas fizinis asmuo įsigytų vartojimo kredito davėjo UAB „MiniGo LT“ 100 procentų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.
2016-12-15
UAB „SOSCREDIT“ jos prašymu išbraukta iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „SOSCREDIT“ prašymą, nusprendė išbraukti šią įmonę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.
2016-12-15
Papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi elektroninių pinigų įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ prašymus, nusprendė įtraukti du šios įstaigos tarpininkus – UAB „Indritus“ ir UAB „Staginis“ – į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.
2016-12-13
Vieša Europos bankininkystės institucijos konsultacija dėl pranešimo apie didelius incidentus gairių projekto
Europos bankininkystės institucija (angl. European Banking Authority, EBA) paskelbė viešą konsultaciją dėl pranešimo apie didelius incidentus gairių projekto.
2016-12-07
Vieša ECB konsultacija dėl Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovo projekto
Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė viešą konsultaciją dėl Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovo projekto.
2016-12-07
Vadovausis gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, nuo 2017 m. sausio 1 d. vadovausis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Gairėmis dėl šešėlinės bankininkystės subjektų, kurie vykdo į reguliuojamą sistemą nepatenkančią bankininkystės veiklą, pozicijų ribų, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 2 dalimi (EBA/GL/2015/20).
Rasta įrašų: 1093

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: