NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

AB Šiaulių bankas

2011 m. balandžio 7 d.

2011 m. kovo 31 d. VPK posėdyje patvirtino AB Šiaulių banko paprastųjų vardinių akcijų emisijos prospektą. Išleidžiamų paprastųjų vardinių akcijų skaičius – 30 000 000 vnt., akcijų bendra nominali vertė –  30 000 000 Lt, vienos akcijos nominali vertė – 1 Lt, vienos akcijos emisijos kaina – 1,04 Lt.

Akcijos bus platinamos trimis etapais, platinimo trukmė – 40 darbo dienų. Pirmajame akcijų platinimo etape banko akcininkai (2010-12-02 pabaigoje nuosavybės teise turėjusieji banko akcijų) galės įsigyti akcijų, pasinaudojant pirmumo teise.  Pirmojo etapo trukmė – 15 darbo dienų. Akcijos, kurios bus neišplatintos pirmojo etapo metu, bus platinamos per antrąjį akcijų platinimo etapą (12 darbo dienų) pagal investuotojų, kurie 2010-12-02 pabaigoje nuosavybės teise turėjo banko akcijų, paraiškas. Jeigu po 2-ojo platinimo etapo liks neišplatintų akcijų, valdyba gali organizuoti trečiąjį platinimo etapą visiems norintiems įsigyti akcijų, pagal pateiktas paraiškas.

Su patvirtintu banko akcijų prospektu bei kitais susijusiais dokumentais galima susipažinti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje (www.crib.lt), AB Šiaulių banko Iždo departamente (Tilžės g. 149, Šiauliai) arba banko interneto tinklalapyje: www.sb.lt.

Prospektas.pdf

1 priedas.pdf

Pasidalyk: