NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

AB banko SNORAS klientų įmokų už paskolas priėmimas

2011 m. gruodžio 9 d.

AB banko SNORAS bankroto administratorius Neil Cooper, suderinęs su Lietuvos banku, nuo 2011 m. gruodžio 28 d. atnaujino įmokų už paskolas priėmimą. AB banko SNORAS klientai prašomi nuo nurodytos datos sumokėti mokėtinas įmokas bei kitas sumas, kurios turėjo būti sumokėtos pagal paskolos mokėjimo grafiką nuo 2011 m. lapkričio 16 d. iki 2011 m. gruodžio 28 d. Visos paskesnės paskolos įmokos bei kitos mokėtinos sumos nuo 2012 m. vasario 1 d. klientų turi būti mokamos sutartyje nustatyta tvarka.

Klientai įmokas ir kitas pagal paskolos sutartis mokėtinas sumas sumoka iš bet kurio komercinio banko arbo kredito unijos žemiau aprašyta tvarka:

  • mokėjimai litais pervedami į kliento sąskaitą įmokoms AB banke SNORAS kaip nurodyta paskolos sutartyje;
  • mokėjimai valiuta pervedami į banko SNORAS sąskaitą AB SEB banke Nr. LT217044060007787462;
  • laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 16 d. iki 2011 m. gruodžio  28 d. susikaupusią įsiskolinimo sumą – iki 2012 sausio 31 d. imtinai;
  • kitas einamąsias įmokas už paskolą – sutartyse nustatyta tvarka.

 Svarbu:

1)    Mokėtojai, norėdami, kad jų pervestomis lėšomis paskola būtų dengiama pagal paskolos grąžinimo grafiką, pavedimo formos lauke „Įmokos kodas“ turi nurodyti  - „1“.

2)    Klientai, pageidaujantys dengti paskolą ar jos dalį anksčiau termino, atlikdami mokėjimą pavedimu,  pavedimo formos lauke „Įmokos kodas“ turi nurodyti - „2“, bei susisiekti su AB banku SNORAS ir jam pateikti prašymą raštu.

Dėl susitikimo klientas turi skambinti į AB banko SNORAS kontaktų centrą, siųsti el. laišką adresu pask...@snoras.com arba užpildyti formą banko internetiniame tinklapyje www.snoras.com.

3)    Mokėtojai, pervesdami įmokas valiuta, mokėjimo paskirtyje turi nurodyti asmens, kurio vardu paimta paskola dengiama pervedamomis lėšomis, kodą. Fiziniams asmenims turi būti nurodytas asmens kodas ir vardas bei pavardė, o juridiniams – juridinio asmens kodas ir pavadinimas. Papildomai mokėtojas turi nurodyti kliento, už kurį dengiama paskolos įmoka, sąskaitos numerį esančios AB banke SNORAS ir nurodytos paskolos sutartyje.

Išsamesnė informacija internete www.snoras.com

Kaip pasitikslinti mokėtinos sumos dydį?

Klientai mokėtinos sumos dydį pagal kiekvieną paskolą gali sužinoti prisijungę prie AB banko SNORAS banko paslaugų teikimo internetu programos „Bankas internetu+“ ir skiltyje “Paskolos” pasirinkę atitinkamą paskolos sandorį. Atsidariusiame lange „Mokėtinos sumos” kliento už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 16 d. iki 2011 m. gruodžio 28 d. privaloma sumokėti suma atvaizduojama lentelėje “Informacija apie pradelstus mokėjimus”. Informacija apie artimiausio mokėjimo sumą ir datą pateikiama to paties lango lentelėje „Informacija apie artimiausią mokėjimą”.

Taip pat mokėtiną sumą galite pasitikslinti naudojantis telefoninės bankininkystės paslaugas arba paskambinę į Kontaktų centrą telefonais:

  • Skambinant iš Lietuvos: 8 800 272 72
  • Skambinant iš užsienio: +370 5 239 22 39

Norėtume atkreipti klientų dėmesį į tai, kad norint sužinoti mokėtinas sumas telefonu AB bankui SNORAS turi būti nurodytas papildomas kliento identifikatorius (kliento kodas arba slaptažodis, skirtas aptarnavimui telefonu).

Ar reikės mokėti delspinigius už tą laikotarpį, kai buvo sustabdyta AB banko SNORAS veikla, ir nustatytu laiku klientai negalėjo sumokėti įmokų?

Atsižvelgdamas į tai, kad klientai neturėjo galimybės mokėti įmokų ir kitų mokėtinų sumų už suteiktas paskolas laiku, AB banko SNORAS administratorius priėmė sprendimą netaikyti delspinigių ir įsipareigojimo mokesčių laikotarpyje nuo 2011 m. lapkričio 16 d. iki 2012 m. sausio 31 d. Administratorius atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2012 m. vasario 1 d. klientams, nepadengusiems susikaupusios įsiskolinimo sumos bei neatnaujinusiems įmokų mokėjimo paskolų sutartyse nustatyta tvarka, bus pradėti skaičiuoti delspinigiai.

Kq daryti AB banko SNORAS klientui, jeigu jis pageidauja anksčiau termino grąžinti paskolą?

Klientai, pageidaujantys dengti paskolą ar jos dalį anksčiau termino, privalo paskambinti AB banko SNORAS Kontaktų centro numeriu arba naudodamiesi elektroninės bankininkystės paslauga  pateikti prašymą raštu užpildydami formą banko internetiniame tinklapyje www.snoras.com; arba siųsti el. laišką adresu pask...@snoras.com.

Pasidalyk: