Valdymo įmonės, veikiančios pagal Profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą, licencija

Nr 1 Data 2015-06-23
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB, "LORDS LB ASSET MANAGEMENT"
Įmonės kodas 301849625
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Licencijuojama veikla Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus 2015-06-23 03-108 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS