Kredito unijos licencija

Nr. 9 Data 1996-05-30
Įmonės informacija
Pavadinimas Kredito unija ,,Mano unija"
Įmonės kodas 112043081
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos bankas
.
Licencijuojama veikla Data Sprendimo nr. Suteikė
indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių 1996-05-30 141 Lietuvos bankas
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 1996-05-30 141 Lietuvos bankas
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 1996-05-30 141 Lietuvos bankas
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 1996-05-30 141 Lietuvos bankas
mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 1996-05-30 141 Lietuvos bankas
mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas 1996-05-30 141 Lietuvos bankas
pinigų perlaidos 1996-05-30 141 Lietuvos bankas
mokėjimo operacijos, kai mokėtojo sutikimas vykdyti mokėjimo operaciją duodamas naudojant telekomunikacijų galinį įrenginį, skaitmeninį ar informacinių technologijų įrenginį ir mokėjimas atliekamas telekomunikacijų tinklo arba informacinių technologijų sistemos operatoriui, kuris yra tik tarpininkas tarp prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo 1996-05-30 141 Lietuvos bankas

VILNIUS