Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 2 Data 2011-02-24
Įmonės informacija
Pavadinimas Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
Įmonės kodas 121215587
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos bankas
.
Licencijuojama veikla Data Sprendimo nr. Suteikė
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2011-02-24 03-25 Lietuvos bankas
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2011-02-24 03-25 Lietuvos bankas
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2011-02-24 03-25 Lietuvos bankas
mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas 2011-02-24 03-25 Lietuvos bankas
pinigų perlaidos 2011-02-24 03-25 Lietuvos bankas

VILNIUS