Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimai
2015 m. rugpjūčio 3 d. UAB „Sagacity Investments“ prašymu panaikinta šios bendrovės finansų patarėjo įmonės licencija; leista tapti AB banko „Finasta“ valdybos nare

Lietuvos banko valdybos nutarimai

Lietuvos banko valdybos nutarimai
2015 m. liepos 30 d. Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti steigiamai uždarajai akcinei draudimo bendrovei „Compensa Vienna Insurance Group“, UADB, draudimo veiklos licenciją; išduotas leidimas bendrovei „Baltijos regiono turtas“ verstis investicinės bendrovės veikla…

Lietuvos bankas pradeda skelbti išsamesnę finansinę informaciją, ją pateiks dažniau

Lietuvos bankas pradeda skelbti išsamesnę finansinę informaciją, ją pateiks dažniau
2015 m. liepos 29 d. Lietuvos bankas pirmą kartą skelbia balansą, kuris sudarytas pagal suderintą euro zonos centrinių bankų balanso struktūrą. Balansas papildytas su euro zonos pinigų politikos vykdymu susijusiais duomenimis, taip pat kita...
Įvykių kalendorius:
PALŪKANŲ NORMOS | galioja nuo 2014-09-10
Ribinio skolinimosi galimybės0,30
Pagrindinių refinansavimo operacijų0,05
Indėlių galimybės-0,20
  
EURIBOR  |  Plačiau
VALIUTŲ SANTYKIAI  |  Plačiau
    BUHALTERINIAI  |  Plačiau
    Valiutų santykių skelbimo pasikeitimai
    ECB KASDIENINIAI  |  2015-08-04   |  Plačiau
kod.santykispokytis, %
USD1,09730,2009
GBP0,70275-0,0071
CHF1,0640,3963
NOK9,00150,0111
PLN4,14980,0000
RUB68,8830,4285

    LB MĖNESINIAI  |  Plačiau
ISTORINIAI UŽSIENIO VALIUTŲ IR LITO SANTYKIAI  |  Plačiau
Nemokamo litų keitimo į eurus vietų žemėlapis

Pinigų muziejusPinigų bitė