NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

2016 m. vasario mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga

2016 m. kovo 29 d.

Lietuvos banko turimų skolos vertybinių popierių, išleistų euro zonos rezidentų, suma per mėnesį padidėjo 168,0 mln., o paskolų euro zonos rezidentams suma sumažėjo 1,3 mlrd. Eur. Šie rodikliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 3,5 mlrd. ir 698,0 mln. Eur. Euro zonos rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį sumažėjo 950,8 mln. – iki 3,3 mlrd. Eur. Kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 33,0 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 17,1 mlrd. Eur. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ sumažėjo 21,4 mln. – iki 16,7 mlrd. Eur. Kitų PFĮ paskolos Lietuvos namų ūkiams būstui įsigyti, vartojimui ir kitiems tikslams per mėnesį padidėjo atitinkamai 18,5 mln., 2,9 mln. ir 1,9 mln. Eur.

Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas.

Išsami 2016 m. vasario mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga – Lietuvos banko statistikos pranešime. Lietuvos banko interneto svetainėje taip pat paskelbti kitų PFI balanso duomenys.

Pasidalyk: