MONETŲ PAIEŠKA

Išleidimo metai:Metalas:Nominalas:Kategorijos:
 

 

10 litų moneta, išleista Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 60-osioms metinėms


n592/dariusirgirenas10ltav1.jpg Averse Lietuvos Respublikos herbas, apačioje užrašyta 10 LITŲ, LIETUVA.

n592/dariusirgirenas10ltrev1.jpg

Reverse pavaizduotas lakūnų Dariaus ir Girėno portretinis bareljefas, apačioje užrašyta DARIUS IR GIRĖNAS, kairėje 1933, 1993.
Vario ir nikelio lydinys (Cu 75%, Ni 25%)
Skersmuo 28,70 mm
Masė 13,15 g

Monetos briaunoje: ŠLOVĖ ATLANTO NUGALĖTOJAMS
Monetos dailininkas Petras Garška

Tiražas 10 000 vnt.
Išleista 1993 m.
Baigta platinti 1998 m.
Išplatinta 4 500 vnt.

Moneta nukaldinta VĮ Lietuvos monetų kalykloje.