MONETŲ PAIEŠKA

Išleidimo metai:Metalas:Nominalas:Kategorijos:
 

 

10 litų moneta, išleista Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 60 - osioms metinėms


n592/dariusirgirenas10ltav1.jpg Aversas: Monetos averse – Lietuvos Respublikos herbas, žemiau jo užrašyta 10 LITŲ, LIETUVA.

n592/dariusirgirenas10ltrev1.jpg

Reversas: Monetos reverse pavaizduotas lakūnų Dariaus ir Girėno portretinis bareljefas. Apačioje užrašyta DARIUS IR GIRĖNAS. Kairėje – 1933-1993
Vario ir nikelio lydinys (Cu 75%, Ni 25%)
Skersmuo 28,70 mm
Masė 13,15 g

Monetos briaunoje yra užrašas: ŠLOVĖ ATLANTO NUGALĖTOJAMS
Monetos dailininkas Petras Garška

Tiražas 10 000 vnt.
Išleista 1993 m.
Baigta platinti 1998 m.
Tiražas 4 500 vnt. išplatintas

Moneta nukaldinta VĮ „Lietuvos monetų kalykla“